Koffiespecialist maakt sociale én klimaat-slimme impact met 11.000 koffieboeren in Ethiopië

Koffiespecialist maakt sociale én klimaat-slimme impact met 11.000 koffieboeren in Ethiopië

Koffiespecialist MAAS is een nieuw project gestart in Ethiopië. Doel is de lokale teelt en verwerking van koffie nog veel duurzamer te maken dan deze al was. Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het bedrijf. "Over koffie valt net zoveel te vertellen als over wijn."

De Nederlandse koffiespecialist MAAS koopt al sinds 2016 koffie bij de bron, bij Afrikaanse boeren en coöperaties. Het bedrijf wil, als het om koffie en thee gaat, koploper zijn in duurzaamheid. “Onderzoeken door onafhankelijke certificeringsinstanties en aanbestedingstrajecten van afnemers bewijzen dat we dat ook daadwerkelijk zijn”, voegt CCO George Schoof daaraan toe.

Impact bij de bron

Van rechtstreeks lokaal koffie inkopen kwam al snel meer. Voor het branden van de koffie worden de groene koffiebonen niet langer naar Europa getransporteerd, maar in Ethiopië in een eigen koffiebranderij gebrand én verpakt. Hetzelfde geldt voor het washingstation. “Dat alles om maximale impact te creëren”, vult Vera Verberne aan, verantwoordelijk voor duurzaamheidsinitiatieven, oftewel Corporate Social Responsibility.

“Met ons IMPACT@ORIGIN-programma streven we naar minimalisering van de ecologische impact en maximering van de sociale impact. Door elementen van de waardeketen permanent te verplaatsen naar het land van oorsprong vestigen we een blijvende economie voor de lokale bevolking. We zorgen voor werkgelegenheid – bij het branden en verpakken van koffie – en betalen in ons eigen ‘washingstation’ direct een eerlijke prijs aan de koffieboeren in Ethiopië.”

Vera Verberne en George Schoof: "Verdiep je in de spullen die je inkoopt en welke impact je daarmee kunt maken."
Vera Verberne en George Schoof: "Verdiep je in de spullen die je inkoopt en welke impact je daarmee kunt maken."

Oproep aan facilitair Nederland

Gemiddeld ligt die prijs zo’n 25% boven de marktprijs. Die kosten komen terug in de prijs van Blendstar Single Origin, zoals de koffie uit het zuiden van Ethiopië heet. Dat is het dubbel en dwars waard, vindt Schoof. “Niet alleen vanwege de kwaliteit van de koffie. Want smaak blijft toch persoonlijk; iedereen vindt wel wat van koffie op het werk. Dat wordt anders als je vertelt waar de koffie vandaan komt en wat de productie ervan lokaal betekent. Dan is er geen medewerker meer die klaagt.”

Hij roept alle facility professionals in Nederland op om deze of vergelijkbare koffie te gaan gebruiken. “Verdiep je in de spullen die je inkoopt en welke (duurzame)impact je daarmee kunt maken. Het kan jouw organisatie helpen bij eigen doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de CO2-footprint, circulariteit of social return. En vertel het verhaal wat erbij hoort. Dat verhoogt de koffiebeleving.”

Niet stilzitten

Landbouw is enerzijds een sector die bovengemiddeld wordt blootgesteld aan de effecten van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld extreme droogte en neerslag. Tegelijkertijd zijn agrarische activiteiten daar een belangrijke oorzaak van. Daarom is verduurzaming van landbouwketens essentieel. Toekomstbestendige koffieplantages in Ethiopië zijn daar een voorbeeld van.

MAAS lokale partner Blendstar Ethiopië droeg het project aan bij de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Een internationale jury verkoos het plan tot een van de vier beste projecten, waardoor nu met subsidies van het GIZ én middelen van commerciële partners als MAAS vervolgstappen worden gezet in Ethiopië. “De status van koploper behoud je niet door stil te zitten”, zegt Schoof. “Je moet continu verder gaan.”

Productiviteit duurzaam verhogen

De klimaat-slimme toeleveringsketen in Ethiopië bestaat uit drie hoofdactiviteiten: (1) inkomens van boeren verhogen door de landbouwproductiviteit duurzaam te verbeteren, (2) landbouwsystemen weerbaarder maken tegen klimaatverandering en (3) reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

“We trainen de lokale boeren”, licht Verberne toe. “Onder meer om de biodiversiteit van de plantages en de verwerking na de oogst te verbeteren. Diversiteit verhoogt de kwaliteit van de landbouwgronden. Dit scheelt enorm in extra bemesting en bodemverrijking.”

Elders in de keten, in de ‘washingstations’, worden zogenoemde ‘wet mills’ vervangen. Die verwijderen de buitenste laag van de koffiebes, het vruchtvlees. De nieuwe ‘mills’ gebruiken 80% minder water.

Certificering

De boeren worden ook getraind om hun certificering te behalen en te behouden. “Die certificering levert ze een hogere prijs op voor hun product. Verder laten we zien dat diverse bijproducten – zoals avocado, zwarte peper en honing – ook geld kunnen opleveren.”

De laatste doelstelling ligt in de reductie van CO2-uitstoot. “Zowel op de plantage als bij het wassen, branden, verpakken en transporteren van de koffie”, zegt Verberne. “Binnen drie jaar moet dat in de hele keten tot 66% CO2-reductie leiden.”

Voorbeeldfunctie

Met hulp van blockchaintechnologie zijn alle stappen van het koffieproces traceerbaar. Dat helpt bij het vertellen van het verhaal, vindt Schoof. “Dit project heeft direct impact op de huishoudens van 11.000 koffieboeren in Ethiopië, nog los van de werkgelegenheid in de wasserijen en branderijen. Wij hopen dat het een voorbeeld is voor anderen. Dan krijgt deze beweging alsmaar meer impact. En dat is niet alleen belangrijk vanuit liefdadigheid of het klimaat. Nee, het is ook nodig om te bereiken dat alle betrokken partijen op een eerlijke manier geld kunnen verdienen. Want die twee zaken moeten toch samen opgaan.”

Dit artikel is gesponsord door Maas.