Visie Vebego: "Niet investeren in digitalisering is geen optie" 

Visie Vebego: "Niet investeren in digitalisering is geen optie" 

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Mark Keur, Algemeen directeur bij Vebego Cleaning Services, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022? 

‘’We kijken terug op een meer dan boeiend jaar. Het jaar dat we uit de coronalockdown kwamen en het ‘normale’ ritme weer oppakten. Het jaar waarin de krapte op de arbeidsmarkt echt gevoeld werd en de oorlog in Oekraïne begon. Dit leidde tot zeer hoge inflatiecijfers, wat weer de opmars was voor stijgende cao-lonen. Kortom veel marktontwikkelingen die ons als branche allemaal raken. En daar bovenop was 2022 het jaar waarin de negen schoonmaakbedrijven onder de Vebego-vlag in transitie waren om per 1 januari 2023 samengevoegd te worden: Vebego Cleaning Services.’’ 

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna? 

‘’De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende kostenstijging (cao-lonen) zullen nog wel even aanhouden en dat domineert de beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze diensten. We zien dat schoonmaakkosten een substantiëler deel van de begroting aan het worden is bij onze opdrachtgevers en dat bij hen ook het besef begint te komen dat door de serieuze schaarste er ook ”nee” verkocht kan worden.’’ 

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen? 

‘’We zien kansen in het meer adviseren over het voorkomen van invulling versus het schoonmaken van een vuile omgeving. Dit vereist inzicht, data en kennis. Hiervoor zien we nieuwe functies binnen onze branche ontstaan, waarmee we weer mooie doorgroeimogelijkheden kunnen bieden aan onze medewerkers. Ook zal flexibele inzet van schoonmaakdiensten zijn opmars gaan maken, wat voor opdrachtgevers interessant is: schoonmakers komen alleen als het nodig is. Dit biedt de arbeidsmarkt meer flexibiliteit qua werktijden en grotere arbeidscontracten.’’ 

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid? 

‘’Bij een aantal grote opdrachtgevers opereren we hand in hand om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, waarbij we aansluiten bij SDG-12 Verantwoorde consumptie en productie. Vanuit de aankomende (verplichte) rapportages CSRD zien we dat er een grote opgave ligt naar onze eigen organisatie, maar ook naar onze toeleveranciers en onze klanten.’’ 

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering? 

‘’Wij werken al langere tijd met data voor de inrichting van onze dienstverlening, dit noemen wij Smart Hygiëne. Maar ook voor onze interne (ondersteunende) dienstverlening zien we nu al dat AI een dusdanige vlucht gaat nemen dat dit onze bedrijfsvoering, en die van onze klanten, gaat beïnvloeden. Niet investeren in digitalisering is geen optie om relevant te blijven voor de markt.’’ 

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten? 

‘’We hadden ook afgelopen jaar een hogere indexatie dan ‘normaal’ gezien. Door het begrip van onze klanten is het gelukt om deze loonkosten door te belasten. Vooruitkijkend zijn de komende cao-stijgingen nóg hoger en dat zal zo links en rechts best wel eens gaan piepen en kraken. Echter, met de smalle marges die wij in onze branche realiseren, is er geen keuze. Als we deze kosten niet kunnen doorbelasten, zijn de lonen van onze schoonmakers niet meer betaalbaar en moeten we onze dienstverlening staken. Niets meer en niets minder. Wij willen onze medewerkers eerlijk belonen en staan voor betekenisvol werk, dus dan is het volgen van de cao geen onderwerp van discussie.’’ 

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken? 

‘’Dit is aan de onderhandelaars die namens Schoonmakend Nederland aan tafel zitten met de vakbonden. Echter, los van de wensen van onze mensen of van de vakbonden, zullen we als branche ook aantrekkelijk moeten blijven voor de arbeidsmarkt, met name voor de toetreding van jonge mensen, omdat onze branche nu vergrijst. We moeten concurreren met andere branches. En aantrekkelijk zijn behelsd meer dan alleen de hoogte van het loon.’’ 

Meer visie? 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten! 

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.