Mensen op de werkvloer helpen een handje in onderzoek naar werkverlichting

Mensen op de werkvloer helpen een handje in onderzoek naar werkverlichting

Medewerkers in de schoonmaak kunnen wel wat hulp gebruiken om hun soms erg zware taken te verlichten. En die hulp is alleen duidelijk als ze zelf aangeven wat er nodig is. Gom startte daarom in april met een uniek project, om het werk van schoonmaakmedewerkers prettiger en minder zwaar te maken. Hoe? Door hun stem vanaf het eerste uur proactief mee te wegen.

In de samenwerking tussen schoonmaakmedewerkers van Kleentec (onderdeel van Gom), Hilton Foods Holland (opdrachtgever van Kleentec) en een multidisciplinaire groep experts werd enthousiast gestart met het project. Gom wilde met behulp van RoboHouse (verbonden aan de TU Delft) een vernieuwende methode ontwikkelen om de werkdruk te verlichten. Het unieke van dit roboticaproject is dat schoonmaakmedewerkers vanaf het eerste uur deelnamen aan het onderzoeksproces.

Wensen medewerkers centraal

Bewust is ervoor gekozen om de innovaties niet te initiëren vanuit een kantoor, maar daadwerkelijk bij de schoonmaakmedewerkers zelf aan te kloppen en goed te luisteren naar hun wensen. Zij zijn de experts van hun vakgebied en weten precies waar de knelpunten in hun huidige werkzaamheden zitten. Het actief betrekken van de medewerkers bij het onderzoek werd zeer gewaardeerd. Zij voelden zich gehoord, wat resulteerde in groot enthousiasme en de bereidheid om dit project te laten slagen.

Innovatie in werkmethode

Vaak bekijken we in onze samenleving innovaties vanuit een traditioneel gezichtspunt, waarbij de mens niet altijd als uitgangspunt wordt genomen. Zoals auto’s in de beginfase leken op koetsen zonder paarden, is de basis van innovatie vaak efficiency bekeken vanuit wat we al weten. De mens mag zich dan aanpassen aan de innovatie.

In de samenwerking met RoboHouse om innovaties te ontwikkelen, staat de mens centraal. Van daaruit wordt gekeken naar wat tools aan ondersteuning kunnen bieden. Na talloze diepte-interviews, inspirerende brainstormsessies en interessante experimenten is er uiteindelijk begin oktober een innovatief prototype opgeleverd – met succes.

Direct aan de slag

Bij de oplevering van het prototype gingen de collega's er direct mee aan de slag. Zij merkten dat het prototype de belasting verplaatste van de pols naar de arm en zelfs de schouder, wat het werk een stuk minder zwaar maakt. De betrokken medewerkers zijn al jaren actief in de schoonmaak bij Kleentec en weten niet beter dan dat het zwaar werk is. Dat het ook anders kan, hadden zij niet durven dromen.

De oplossing zorgt ervoor dat zij hun werk beter en gemakkelijker kunnen uitvoeren en daardoor fit en vitaal blijven. Ze zijn zichtbaar blij dat ze zo serieus zijn genomen in dit projecct. Ze ervaren dat het werk prettiger en minder zwaar zal zijn, waarmee het doel van het project is gehaald.

Naast de medewerkers zijn ook de projectteamleden blij met de uitkomst. Innovatie en sociale duurzaamheid zijn belangrijke thema's die in dit project samenkomen. Zo krijgt het streven van Gom om een waardevolle werkgever te zijn praktische invulling.

Innovatiedoelen helder

Gom staat open voor innovaties die helpen de kwaliteit te verhogen en medewerkers te ondersteunen. Robotisering is daar een praktisch voorbeeld van, maar dit project maakt duidelijk dat het gewenste effect niet altijd in de robot zelf hoeft te zitten. Innovatie in het werkproces is van grote waarde gebleken en het centraal stellen van de medewerker hierin evenzeer. Het blijkt een aanpak die naar meer smaakt.

Dit artikel is gesponsord door Gom Schoonhouden.