Blog Geert van de Laar: De Code doet een moreel appèl tot verantwoordelijk marktgedrag

Blog Geert van de Laar: De Code doet een moreel appèl tot verantwoordelijk marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag bestaat inmiddels ruim tien jaar. Voorzitter Geert van de Laar blikt daarop terug én kijkt vooruit naar de toekomst. Een belangrijk speerpunt is om in meer sectoren actief te zijn. "We zoeken daarom naar nieuwe en/of nauwere allianties met verenigingen die raakvlakken hebben met wat wij doen."

De kern van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die in 2011 is ontwikkeld, staat nog steeds als een huis, schrijft Van de Laar in een blog op de website van de stichting. “De Code doet een moreel appèl tot verantwoordelijk marktgedrag, specifiek voor arbeidsintensieve dienstverlening die wordt aan- en uitbesteed. Het gaat erom dat alle partijen in de keten – van opdrachtgevers tot opdrachtnemers, intermediairs en werknemersorganisaties – oog hebben voor de sociale consequenties voor de vakmensen die het werk uitvoeren, m.n. ook bij aanbestedingen.”

“Het morele appèl van goed opdrachtgeverschap staat volgens de Code voor inclusiviteit, werk- en inkomenszekerheid, respect voor de kwaliteit van werk, en een balans tussen kwaliteit en prijs. Ook bij uitbesteding van werkzaamheden heb je als opdrachtgever een verantwoordelijkheid voor onder andere medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel. We geven ondertekenaars van de Code daarvoor ook praktische handreikingen.” De Code Verantwoordelijk Marktgedragtelt bijna 1800 ondertekenaars. Maandelijks komen er 25 nieuwe ondertekenaars bij.

“Daarnaast fungeren we als een soort rijdende rechter. De codekamers van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag doen uitspraken naar aanleiding van meldingen van overtredingen van de code, en we bemiddelen bij geschillen tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer over verantwoord marktgedrag.”

Opdrachtgevers spelen sleutelrol

“Een belangrijk speerpunt voor de nabije toekomst is om meer opdrachtgevers te stimuleren om de Code te ondertekenen. Zij spelen immers een sleutelrol voor een verantwoorde aan- en uitbesteding én contractbeheer. Als bestuur gaan we extra aan de slag om de Code onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers. We zien de honderden dienstverleners die de Code al onderschreven hebben daarbij als belangrijke ambassadeurs. "

"De Code is nu van toepassing in de schoonmaak, beveiliging, catering en projectverhuizing. We willen dat de uitgangspunten van verantwoord marktgedrag ook in andere arbeidsintensieve sectoren worden omarmd. Om het aantal ondertekenaars van de Code verder te doen groeien, en om in steeds meer sectoren actief te zijn, is het essentieel dat we als stichting goed zichtbaar zijn. We zoeken daarom naar nieuwe en/of nauwere allianties met verenigingen die raakvlakken hebben met wat wij doen. Te denken valt aan Facility Management Nederland (de beroepsvereniging binnen het facilitaire domein) en NEVI (de vereniging voor inkoop- en supply management), maar ook aan werkgeversorganisaties zoals AWVN en VNO-NCW. Door samenwerking kunnen we een grotere doelgroep bereiken en het gedachtengoed van de Code breder uitdragen. De Code ontwikkelt zich dan steeds meer tot een netwerkplatform dat appelleert, informeert en organiseert."

Lees ook: