Tenderoverzicht week 45 (donderdag 9 november)

Tenderoverzicht week 45 (donderdag 9 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaak en glasbewassing Duitsland

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: Facility Services B.V Wuppertal (Perceel 1), DeFaCo B.V. (handelend onder de naam Breedweer) (Perceel 2)
Werkzaamheden: De opdracht betreft het uitvoeren van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing welke vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie. Het betreffen de locaties Münster, Lohheide en Geilenkirchen. Vanwege de geografische ligging is de opdracht verdeeld in twee percelen: Perceel 1 Münster en Lohheide; Perceel 2 Geilenkirchen.
Waarde: 887 794,65 euro
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315159/details)

Open: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor Stichting Nationale Opera & Ballet

Opdrachtgever: Nationale Opera & Ballet
Werkzaamheden: Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor Stichting Nationale Opera & Ballet Het betreft 1 locatie van totaal ongeveer 22.500 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, balletstudio's, theaterzaal, ateliers en verkeersruimten te onderscheiden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Contractduur: 3 jaar.
Sluitingsdatum: 18/12/2023
Publicatiedatum: 02/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315210/details)

Open: Schoonmaakonderhoud Aquapark

Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa's
Werkzaamheden: Voor het reguliere schoonmaakonderhoud aan het hoofdkantoor en laboratorium aan Aquapark te Veendam én voor meer specialistisch onderhoud aan alle locaties (vloeronderhoud, glasbewassing etc.) dient een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaak van twee locaties aan Aquapark in Veendam, namelijk het hoofdkantoor (+/- 6200 m2) en laboratorium (+/- 800 m2); Leveren sanitaire voorzieningen aan bovengenoemde locaties Incidentele schoonmaak (op afroep) Specialistisch onderhoud (vloeren, op afroep) Glasbewassing (op afroep).
Waarde: 800 000,00 euro
Gunningscriteria: Goed werkgeverschap = 40 // Communicatie en rapportage = 40 // Prijs = 20
Contractduur: 2 jaar en kan 4 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 08/12/2023
Publicatiedatum: 03/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315365/details)

Open: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting Kindante
Werkzaamheden: Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing, ca. 64.400 m2 vloeroppervlakte en 41.252 m2 glasoppervlakte.
Waarde: 10 000 000,00 euro
Gunningscriteria: Plan van aanpak = 0 // KPI's en SLA = 0 // MVOI = 0 // Implementatieplan = 0 // Prijs = 0
Contractduur: 2 jaar en kan 3 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 12/12/2023
Publicatiedatum: 02/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315374/details)

Gegund: Europese aanbesteding schoonmaak, glasbewassing en sanitaire voorzieningen

Opdrachtgever: Stichting Swalm en Roer
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Blankers B.V.
Werkzaamheden: Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding is voornemens met ingang van 1 januari 2024 één leverancier te contracteren voor de schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en sanitaire voorzieningen. Schoonmaak, glasbewassing en sanitaire voorzieningen voor 23 scholen gevestigd in Midden -Limburg.
Waarde: 753 213,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 4 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315515/details)

Gegund: Tresoar - EA Schoonmaak & Glas

Opdrachtgever: Tresoar
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: CSU B.V.
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Tresoar te Leeuwarden (2 locaties). Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 5.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 10.000 m2.
Waarde: 122 000,00 euro
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315557/details)

Gegund: Gemeente Harlingen en Gemeente Súdwest-Fryslân - EA Schoonmaak & Glas

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
Aantal inschrijvingen: 2 (Perceel 1 & 2), 4 (Perceel 3)
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf van Dijk en de Boer B.V. (Perceel 1 & 2), Effektief Groep B.V. (Perceel 3)
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Gemeente Harlingen (8 locaties). Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 14.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 25.500 m2.
Waarde: 295 000,00 euro
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315576/details

Gegund: EA Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort

Opdrachtgever: Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf Van Berkel B.V. (Perceel 1), Schoonmaakbedrijf Succlean B.V. (Perceel 2 & 3)
Werkzaamheden: De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en glasbewassing. De opdracht is onderverdeeld in 3 percelen waarbij Perceel 1 bestaat uit negen (9) locaties, perceel 2 uit negen (9) locaties en perceel 3 uit (1) locatie.
Waarde: 2 829 998,35 euro
Gunningscriteria: Kwaliteitsbewaking = 30 // Communicatie = 20 // Ontzorging = 10 // Presentatie = 10 // Prijs = 30
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315633/details)

Open: EA Reiniging afzuigkanalen

Opdrachtgever: NS Groep N.V.
Werkzaamheden: De opdracht betreft de reiniging van afzuigkanalen. Reiniging van Afzuigkanalen (vet/stof) in winkels en delen van stations(gebouwen) van afzuigkap tot en met de uitblaas op circa 170 locaties. Deze 170 locaties zijn verdeeld over ca. 50 stations. De opdracht wordt verdeeld in 2 Percelen, te weten; Perceel 1 Noord en Perceel 2 Zuid. Voor beide Percelen gelden dezelfde werkzaamheden.
Waarde: 5 200 000,00 euro
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 19/12/2023
Publicatiedatum: 05/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315687/details)

Gegund: Raamovereenkomst schoonmaak- en huishoudelijke middelen

Opdrachtgever: Afeer
Aantal inschrijvingen: 11 (Perceel 1 & 3), 10 (Perceel 2)
Opdrachtnemer: King Nederland B.V. (Perceel 1 & 3), VM Service B.V. (Perceel 2)
Werkzaamheden: Afeer is op zoek naar nieuwe opdrachtnemers voor het leveren van schoonmaak, en huishoudelijke middelen. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van drie raamovereenkomsten met één of meerdere opdrachtnemers voor het leveren van schoonmaakmiddelen verdeeld over drie percelen. Perceel 1: Het leveren van afvalzakken (verschillende maten en kleuren) en afvalbakken. Perceel 2: Disposables; het leveren, aansluiten en onderhouden van doseerapparatuur in bruikleen en het leveren van toiletpapier, handdoekjes en zeep. Perceel 3: Het leveren van producten uit de productgroepen:
interieurreiniging, sanitair reiniging, (sport)vloerreiniging, desinfectie en klein schoonmaakmateriaal.
Waarde: 510 000,0 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 100 // Prijs = 100
Contractduur: 3 jaar en kan 1 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315656/details)

Gegund: Schoonmaakdienstverlening en dienstverlening sanitaire middelen

Opdrachtgever: BIJ12 namens IPO
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Breedweer Facilitaire Diensten B.V.
Werkzaamheden: Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een
overeenkomst aan te gaan voor schoonmaakdiensten, glasbewassing en dienstverlening van sanitaire middelen voor de kantoorgebouwen van het Interprovinciaal overleg (Den Haag) en BIJ12 (Utrecht).
Waarde: 735 000,0 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 5 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315886/details)