FNV pleit voor loonsprong voor vrouwen in strijd tegen loonkloof

FNV pleit voor loonsprong voor vrouwen in strijd tegen loonkloof

Deze week hoorden we het al op het nieuws: vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. Het verschil is gemiddeld 13 procent, dus dat is niet mis. Om de lonen van mannen en vrouwen dichterbij elkaar te brengen, pleit vakbond FNV voor een looninhaalslag voor sectoren waarin veel vrouwen werken. Zo noemen ze de zorg, het onderwijs en de winkelstraat.

Elk jaar is het weer de intentie om de loonkloof verder te dichten, maar dat is afgelopen jaar verre van gelukt, zo meldt de vakbond. Hij is eerder gegroeid. Ook tijdens de huidige verkiezingscampagne wordt de loonkloof genoemd en hoe we die moeten aanpakken, maar daar heeft de FNV weinig vertrouwen in. Eerdere maatregelen hebben immers ook niet geleid tot gelijke lonen.

Onverteerbaar

"De loonkloof is de afgelopen twee jaar toegenomen en dat is onverteerbaar", zegt FNV-bestuurder Bas van Weegberg. Daarom pleit de vakbond voor een grote loonsprong in sectoren waar vrouwen domineren. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de overheid.

Meer waardering onbetaald werk

Om te peilen wat vrouwen vinden van de loonkloof in Nederland, heeft de FNV onderzoek gedaan onder haar leden. Hieraan deden 2123 vrouwen mee. Uit de resultaten blijkt dat 55 procent van de respondenten weleens te maken heeft gehad met de loonkloof. Een oplossing volgens FNV is dus een loonsprong. Een andere oplossing is dat mannen ook een stap maken in het verrichten van onbetaald werk. 98 procent van de deelnemers aan de enquête vindt dat onbetaald werk, zoals het huishouden, mantelzorg en de zorg voor kinderen, meer gewaardeerd moet worden. De FNV is het hiermee is en geeft aan dat ook hier een rol voor de overheid is weggelegd. Namelijk door kinderopvang betaalbaarder te maken en te zorgen voor betaald mantelzorgverlof.

Veiligheid om te melden

Niet alleen krijgen vrouwen regelmatig te maken met de loonongelijkheid. Zij voelen zich ook niet altijd veilig om dit aan te kaarten bij hun werkgever. FNV betoogt dat vrouwen die hiermee naar hun werkgever gaan regelmatig worden weggewuifd en soms zelfs geen contractverlenging kregen. Of er werd simpelweg niets met de melding gedaan. Daarom pleit de vakbond er ook voor dat werknemers volledige bescherming krijgen wanneer ze loonongelijkheid aankaarten bij de werkgever.

Lees ook: