Visie Gom: "We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet"

Visie Gom: "We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet"

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Olivier Laméris, Algemeen directeur bij Gom, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022?

‘’Onze sectorspecifieke benadering heeft wederom bewezen te werken en we merken dat steeds meer opdrachtgevers dit waarderen. Het gaat immers om meer dan alleen schoonmaken; het draait om het leveren van waarde aan onze opdrachtgevers in hun specifieke sector. Dit heeft geleid tot versterkte relaties en een groeiende erkenning van onze toegevoegde waarde. Uiteraard kende 2022 ook uitdagingen, zo begon het jaar nog met forse beperkingen vanuit corona en hebben we het hele jaar aanhoudend last gehad van arbeidsmarktkrapte. Een geslaagde campagne om nieuwe medewerkers te werven heeft geholpen dit probleem te verlichten. We zijn daarbij in staat geweest te groeien en nieuwe opdrachtgevers aan ons te binden. Dat dit ook buiten Gom en onze klanten erkend wordt, zagen we ook toen maar liefst vier van onze toppers de finale van de Golden Service Awards behaalden: Schoonmaker van het jaar, Glazenwasser van het jaar én Team van het jaar.’’

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna?

‘’We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een essentieel aspect waar we in 2023 verder op investeren is kwaliteitsborging. Bij Gom meten en borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening niet alleen met behulp van ‘technische metingen’ volgens erkende branchestandaarden, maar ook op het gebied van belevingsmetingen en hygiënemetingen. Vooral in de zorgsector is dit laatste bijvoorbeeld van cruciaal belang. Daarnaast zetten we onverminderd in op het voeren van een sociaal duurzaam beleid. We willen kansen blijven bieden aan talenten die een drempel hebben om de arbeidsmarkt te betreden. We zijn daarom trots op de uitbreiding van onze samenwerking met Stichting Nelis. Het aantrekken van nieuwe talentvolle collega’s en iedereen een stimulerende en ondersteunende werkomgeving bieden is bovendien essentieel om onze omzetgroei te realiseren en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van onze diensten te handhaven.’’

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

‘’We zien verdere groei van flexibilisering van onze dienstverlening door ons concept ‘Flex’ en sectorspecifieke oplossingen zoals ‘Samen’ gericht op de Zorg sector. Daarnaast schalen we sterk op met robotisering als een ondersteunende factor voor onze operationele collega’s en de borging van kwaliteit. Robots kunnen onze mensen helpen bij fysiek zware en/of repeterende taken, waardoor zij zich kunnen richten op taken die bijvoorbeeld meer persoonlijke aandacht vereisen.’’

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

‘’Op het gebied van duurzaamheid zien we zowel kansen als uitdagingen die ons motiveren om bij te dragen aan een betere leefomgeving. We hebben grote stappen gezet op milieugebied door inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk en actief te werken aan reductie. Daarnaast vinden we sociale duurzaamheid belangrijk. Naast onze genoemde samenwerking met Stichting Nelis, werken we met organisaties zoals Buitengewoon en Incluzio. Zij stellen ons in staat om een positieve bijdrage te leveren aan Social Return on Investment (SROI). We nemen daarin ook een voortrekkersrol in de branche. Bijvoorbeeld door in samenwerking met Schoonmakend Nederland een delegatie van Tweede Kamerleden te ontvangen op onze praktijkleerlocatie bij de TU Delft en hen mee te nemen in kansen en uitdagingen.’’

‘’We zijn ons bewust van de uitdagingen waarmee mensen te maken kunnen krijgen, vooral in financieel lastige tijden door inflatie. Hierbij hebben we oog voor de behoeften van onze medewerkers en bieden we concrete ondersteuning met financiële tips en hulp binnen ons programma "Hoe lekker werk jij." We begrijpen dat deze ondersteuning niet altijd zichtbaar is voor de buitenwereld, maar de waardering van onze medewerkers is waar het werkelijk om draait. Deze betrokkenheid bij SROI en sociale duurzaamheid heeft ertoe geleid dat we PSO Trede 3 behaald hebben.’’

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

‘’De ondersteuning van onze operationele processen zijn wij momenteel sterk aan het aan digitaliseren. Daarmee vergaren wij meer en vooral rijkere data over onze operationele uitvoering die wij kunnen gebruiken om onze dienstverlening transparanter te maken, gerichter in te zetten en daarmee te verbeteren. Hiermee kunnen we met onze opdrachtgevers ook nóg beter op de contract doelstellingen sturen.’’

‘’Dicht tegen digitalisering staat de rol van robotisering. Los van de eerdergenoemde ontwikkelingen verkennen wij samen met RoboHouse, het fieldlab van de TU Delft, nieuwe mogelijkheden gericht op ondersteuning en verlaging van de belasting van ons werk. Deze innovatieve aanpak met de combinatie van mens en technologie gaat bijdragen aan verhoging van de vitaliteit en kwaliteit.’’

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten?

‘’Het doorberekenen van kostenverhogingen, die voor een belangrijk gedeelte samenhangen met loonsverhogingen zoals afgesproken in de (aanvullende) cao, is in onze branche met smalle marges essentieel. Essentieel om onze branche aantrekkelijk te houden voor de arbeidsmarkt, en essentieel om te kunnen blijven investeren in onze medewerkers en daarmee in onze dienstverlening. Dus we zetten onvoorwaardelijk in op volledige doorrekening van deze kostenverhogingen. We nemen onze opdrachtgevers uiteraard mee in de onderbouwing en de achtergronden en we verwachten dat we met hen tot goede afspraken komen.’’

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken?

‘’Het is een goed gebruik dat de inzet van de werkgevers voor nieuwe cao-afspraken door Schoonmakend Nederland behartigd wordt, dus wij zullen onze voorstellen eerst daar bespreken.’’

Meer visie?

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten!

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.