Whitepaper Duurzame Vloer is geüpdatet

 Whitepaper Duurzame Vloer is geüpdatet

Het whitepaper Duurzame Vloer van Modint, Schoonmakend Nederland en VSR heeft een update gekregen. Het paper kwam uit in 2019 om de kennis over tapijt en het onderhoud daarvan te optimaliseren.

In de huidige update staan het belang van planmatig onderhoud aan tapijtvloeren centraal. Dat belang is groot, want op veel plekken wordt gebruik gemaakt van zachte tapijtvloeren en goed onderhoud kan het plezier hieraan en de levensduur ervan flink verhogen. In het whitepaper vind je antwoorden op vragen als welke opties je hebt in zachte tapijtvloeren, hoe je hem in topconditie houdt en hoeveel tijd daar nu eigenlijk in gaat zitten.

Voordelen juist onderhoudsprogramma

Het whitepaper biedt dus veel informatie voor zowel inkopers, gebouwbeheerders en facilitaire managers over de aanschaf, reiniging en onderhoud van tapijtvloeren. Goede reiniging en onderhoud zijn essentieel om de positieve eigenschappen van zachte vloeren te behouden. Denk aan het comfort, geluiddemping en isolatie, maar ook de bijdrage aan een gezonder leef- en werkklimaat door stofdeeltjes en allergenen die in de lucht zweven vast te houden. Onderhoud van een tapijtvloer bestaat uit de reguliere schoonmaak, het periodiek onderhoud en de dieptereiniging. Door vast te houden aan een onderhoudsprogramma, zorg je er preventief voor dat een tapijtvloer zijn eigenschappen verliest en snel verslijt.

Kwaliteit en verduurzaming

Schoonmakend Nederland werkt niet alleen mee aan dit initiatief met het oog op vloeronderhoud, maar werkt in het Platform Vloeronderhoud ook samen met specialistische bedrijven. Ook binnen dit platform staat het delen van kennis en ervaring centraal om de kwaliteit van specialistisch vloeronderhoud te handhaven en verbeteren. Dit omdat goed vloerenonderhoud bijdraagt aan een gezond leef- en werkklimaat en zorgt voor verduurzaming in de branche.

Download het whitepaper

Lees ook: