Pensioenfonds Schoonmaak stijgt fors in lijst duurzame pensioenfondsen

Pensioenfonds Schoonmaak stijgt fors in lijst duurzame pensioenfondsen

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkelingen (VBDO) heeft vergelijkend onderzoek uitgevoerd onder 49 pensioenfondsen in Nederland. Daaruit is onder andere weer een lijst opgesteld met een rangschikking van de pensioenfondsen met betrekking tot duurzaamheid. Hierin vinden we ook het pensioenfonds voor de schoonmaak.

Pensioenfonds Schoonmaak staat dit jaar op plaats 22 in de ranglijst met een score van 3,2 (uit vijf). Daarmee zijn ze maar liefst zeven plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar. De snelste stijger van dit jaar is Pensioenfonds Achmea, die met elf plaatsen stijgt naar plek 19. De lijst wordt aangevoerd door BpfBOUW. Zij stoten daarmee ABP van de troon als meest duurzame pensioenfonds van Nederland.

Jaarlijks onderzoek VBDO

De VBDO voert jaarlijks het onderzoek uit met steun van vakbond FNV om de stand op te maken van het verantwoorde beleggingsbeleid en de prestaties van de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland. Samen zijn zij goed voor meer dan 1.338 miljard in beheerd vermogen. Piet Rietman, bestuurslid van FNV geeft het belang aan van het onderzoek: “Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp voor pensioenfondsen. Wij zien dat met name jonge vakbondsleden – en dus pensioendeelnemers – fondsen kritisch bevragen op bijvoorbeeld investeringen in de fossiele industrie.”

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd

Andere resultaten uit het onderzoek zoomen in op de gemiddelde prestaties van de gehele sector en het aantal vrouwen in hoge functies. Wat betreft dat laatste thema, blijft er veel ruimte voor verbetering. Ondanks gemaakte beloften blijven vrouwen namelijk ondervertegenwoordigd aan de bestuurstafels. Dat is niet goed voor de diversiteit en inclusiviteit in de sector, een criterium dat het onderzoek ook meeneemt in de beoordeling van de fondsen. In 2015 was nog slechts 16 procent van de bestuursleden van Nederlandse pensioenfondsen vrouw. In 2022 was dit aantal gestegen naar 32 procent. Een stijging dus, maar wel een lichte. Dat beaamt directeur van de VBDO Angélique Laskewitz: “Ja, er is gelukkig een stijgende lijn zichtbaar. Maar over acht jaar genomen wel een vrij vlakke. Bedenk je ook dat bij slechts iets meer dan één van de tien pensioenfondsen de helft man en de andere helft vrouw is en nog geen één op de 20 fondsen heeft een bestuur met meer vrouwen dan mannen. Mannen zijn blijkbaar dus nog steeds de absolute norm.”

Taskforce diversiteit & inclusie

Volgens de voorzitter van de Pensioenfederatie Ger Jaarsma staat het onderwerp nog niet bij alle pensioenfondsen hoog op de agenda. “Hoewel veel pensioenfondsen bezig zijn met het onderwerp, zien we niet alle pensioenfondsorganen al divers en inclusief zijn. Onder andere om de genderverdeling in besturen te verbeteren, komt er daarom een speciale Taskforce diversiteit & inclusie. De Taskforce is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties en de Pensioenfederatie dat begin 2024 wordt gepresenteerd.”

Wees besluitvaardig

Wat betreft de gemiddelde score op duurzaamheid zit er ook een stijgende lijn in. Dit jaar was de gemiddelde score een 3,2, waar die vorig jaar nog 2,7 was. Sara Heinsbroek, projectmanager van de benchmark benadrukt: “We zijn natuurlijk blij met deze ontwikkeling. Er zijn geen significante ontwikkelingen in de methodiek, dus we kunnen wel zeggen dat er goede stappen worden gezet door de sector als geheel.” Wel heeft Heinsbroek nog een dringende boodschap: “De duurzaamheidsuitdagingen worden in toenemende mate complex en urgent. We horen veel berichten dat er onvoldoende data beschikbaar is. De situatie vereist echter dat er hoe dan ook snel beslissingen genomen moeten worden. Voel je als fonds dus comfortabel met het gebruik van alternatieve informatiebronnen en het nemen van beslissingen op basis van onvolledige beelden. Ongemakkelijke gesprekken moeten worden gevoerd, dus ga ze aan en werk samen met andere fondsen om effectief te kunnen werken aan de doelen die je wilt bereiken.”

Lees ook: