Pensioenfonds Schoonmaak gaat in 2026 over op nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfonds Schoonmaak gaat in 2026 over op nieuwe pensioenstelsel

Op 1 januari 2026 gaat ook Pensioenfonds Schoonmaak over op het vernieuwde pensioenstelsel. De voorbereidingen voor de overstap liggen op schema. Tot die tijd verandert er dus nog niks.

Dat betekent trouwens ook niet dat alles per 2026 helemaal verandert, maar vanaf dan zal de transitie voor alle deelnemers aan Pensioen Schoonmaak wel starten. Dit vernieuwde stelsel is nodig om de pensioenen in Nederland betaalbaar te houden.

Veel overleg

In juli 2023 werd de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd door de overheid. Daarvoor is er veel overleg geweest. In 2028 moet ieder pensioenfonds de overstap maken naar het vernieuwde stelsel. In overleg met haar pensioenuitvoerder heeft Pensioenfonds Schoonmaak ervoor gekozen al in 2026 over te gaan. Tot die tijd werkt het fonds alle stappen uit om tot die transitie te komen.

Op de hoogte

Wat verandert en dan voor de deelnemers van het fonds? Daarover houdt Pensioen Schoonmaak haar leden gedurende de komende jaren op de hoogte. Wat in ieder geval verandert, is dat starters op de arbeidsmarkt al vanaf hun achttiende pensioen zullen gaan opbouwen, in plaats van vanaf hun eenentwintigste.

Lees ook: