Finalist Best Practice Award: CSU & HvA en Hommerson & Musis Sacrum

Finalist Best Practice Award: CSU & HvA en Hommerson & Musis Sacrum
CSU & HvA

Zes best practices strijden weer om de felbegeerde Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. De feestelijke uitreiking van deze tiende editie vindt plaats op donderdag 7 december. Daarom stellen we deze week de finalisten aan je voor. Met vandaag: CSU & HvA (grootbedrijf) en Hommerson & Musis Sacrum (mkb).

Dit jaar doet de code het een beetje anders. Er zullen niet één, maar twee awards worden uitgereikt. “We hebben veel mooie best practices ontvangen rondom het thema ‘De stem van de schoonmaker’. Deze kwamen zowel vanuit het mkb als van de grote schoonmaakbedrijven. We hebben besloten om dit jaar in beide categorieën een award toe te kennen voor de best practice”, vertelt Bert van Boggelen, voorzitter van de jury van de Best Practice Award 2023.

Finalist grootbedrijf: CSU en Hogeschool van Amsterdam

CSU heeft veel klanten en een daarvan is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dit contract was echter een tijd niet vanzelfsprekend, want het schoonmaakbedrijf werd geconfronteerd met ontevreden medewerkers en een ontevreden klant. Districtmanager van CSU Peter Dekker legde daarom een aantal weken klang zijn gebruikelijke taken neer en ging in gesprek met de medewerkers die verspreid zaten over elf locaties. In gesprek kwam hij achter het belangrijkste probleem: de medewerkers voelden zich niet gezien en gehoord, waardoor het vuurtje aan het uitdoven was. Door de onvrede bij de schoonmaakmedewerkers ging de kwaliteit achteruit, met als gevolg een ontevreden klant.

Acties

Dekker ging vervolgens langs zieke, boze en ontevreden medewerkers om aan hen te vragen wat er beter moest. Daaruit kwamen drie zaken naar voren: aandacht, realistische taakindeling en respectvol leiderschap. Die stem van de schoonmakers moest vervolgens terechtkomen bij de opdrachtgever. Door tegelijkertijd met de schoonmakers en de HvA in gesprek te gaan, verbeterde de communicatie tussen alle partijen. Ook voerde Dekker een RAS-werkdrukmeting uit, stelde hij een wekelijks HR-spreekuur in op alle panden en schafte hij drie schrobzuigmachines aan. om zo de werkdruk te verlagen en iedereen de kans te bieden te praten over zaken als salaris, vakantie en veiligheid. Ook organiseerde hij een bowlinguitje met het hele schoonmaakteam om successen te vieren en hen bij elkaar te brengen. Op de planning voor de komende jaren om in gesprek te blijven met de medewerkers via aan kwartaalmeting, de werkdrukmeting blijft er jaarlijks in, de robotiseringsslag gaat verder en mensgericht plannen wordt een belangrijke pijler.

Eigen initiatief

Volgens CSU is het hele proces een mooi voorbeeld van een best practice. “Er is gekozen om in de tijd van crisis in gesprek te gaan met de medewerker. En juist vanuit deze gesprekken bleek dat de oplossing niet zo ingewikkeld was. Toegeven dat wij als CSU zaken niet goed hadden gedaan en vervolgens met elkaar in gesprek om te kijken hoe we weer succesvol kunnen zijn op een manier die voor iedereen goed is. Als je ziet dat het verkeerd gaat, grijp dan in. Steek de hand in eigen boezem en zorg dat het beter wordt voor je medewerkers en wees niet bang om te investeren in de medewerkers. De medewerkers zijn de sleutel tot het succes en jij zit als werkgever zelf aan het stuur.”

Ook de criteria ketensamenwerking, duurzaamheid en innovatie is voldaan en de best practice heeft een positief effect op de schoonmakers. Het werkgeluk van de medewerkers is gestegen en daarmee ook de kwaliteit van het werk. Ten slotte voldoet de best practice aan het thema Stem van de schoonmaker. “Waar de schoonmakers eerst geen stem hadden, is dit veranderd toen CSU met de schoonmakers is gaan praten. Gaan luisteren wat hen beweegt, wat er verbeterd kan worden en hoe, hoe zij geholpen kunnen worden in de uitoefening van hun functie en vooral: hoe zij weer plezier in hun werk kregen. De suggesties die CSU heeft gekregen van de schoonmakers zijn vervolgens ook uitgevoerd. Hiermee hebben de schoonmakers initiatief getoond om hun eigen werkplezier te organiseren."

Finalist mkb: Hommerson en Musis Sacrum

De schoonmaakmedewerkers van Hommerson werken bij Musis Sacrum, een concertgebouw met diverse zalen in Arnhem. Het team bestaat uit vier medewerkers. Zij bepalen zelf in grote mate hoe en wanneer er schoongemaakt wordt. Er bestaat geen planning of werkprogramma. De schoonmaakmedewerkers gaan aan het werk in de ruimten, waarbij zijzelf inschatten wat noodzakelijk is. Zij hebben dus een grote mate van autonomie. Zij stemmen zelf af met de opdrachtgever over de te verrichte werkzaamheden.

Eigen inbreng

“Ons bedrijf verdient het om genomineerd te worden voor de Best Practice Awards vanwege onze voortreffelijke prestaties in het bevorderen van een gezonde driehoeksverhouding tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker. We hebben met succes een omgeving gecreëerd waarin de eigen inbreng van schoonmakers sterk wordt aangemoedigd en gewaardeerd”, begint directeur Nancy Hommerson haar verhaal.

Samenwerking en waardering

Ze legt uit dat de best practice echte samenwerking en waardering voor de schoonmakers laat zien. “Ons bedrijf heeft zich ingezet om een cultuur van samenwerking te bevorderen waarin werkgevers, opdrachtgevers en schoonmakers gelijkwaardige partners zijn. We geloven in het belang van open communicatie en wederzijds respect binnen deze driehoeksverhouding. Wij erkennen dat schoonmakers de ruggengraat van onze industrie vormen. Daarom hebben we initiatieven geïmplementeerd, zoals het Hommerzonnetje en de Hommerson Awards om jaarlijks onze waardering te uiten naar onze medewerkers.” Het resultaat van deze werkwijze is een hoge tevredenheid onder de schoonmaakmedewerkers, lagere verloopcijfers en meer tevreden opdrachtgevers. Op deze manier komt de dienstverlening van Hommerson de algemene branche zeker ten goede.

Hommerson: “Kortom, onze inzet voor het aanmoedigen van eigen inbreng van schoonmakers heeft niet alleen de samenwerking in de driehoeksverhouding verbeterd, maar heeft ook positieve gevolgen gehad voor alle betrokken partijen. We zijn enthousiast om deel te nemen aan de Best Practice Awards en geloven dat onze inspanningen een waardevol voorbeeld kunnen zijn voor anderen in onze sector.”