Werkgevers en vakbonden toch in gesprek over vroegpensioen

Werkgevers en vakbonden toch in gesprek over vroegpensioen

De huidige regeling voor vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep loopt eind volgend jaar af. Daarom zaten de werkgeversorganisaties en de vakbonden om tafel om te praten over daarna. De FNV was weggelopen uit de onderhandelingen, maar besluit nu toch weer om aan tafel te gaan zitten.

Dat op verzoek van demissionair pensioenminister Carola Schouten. Op verzoek van haar zijn zowel FNV als VNO-NCW teruggekomen om verder te praten. Vakbond FNV besloot het gesprek initieel te verlaten uit onvrede over de onderhandelingen. Het grootste twistpunt is het al dan niet tijdelijke karakter van een nieuwe regeling, die na 2025 in moet gaan.

Doorgang pensioenwet

De huidige regeling loopt dus nog zo’n twee jaar, maar wat er daarna mee gebeurt is nog niet duidelijk. Die duidelijk moet er wel komen, aangezien een regeling voor mensen met een (fysiek) zwaar beroep een belangrijke voorwaarde was voor Groenlinks-PvdA om de nieuwe pensioenwet te steunen. Daardoor kon de Wet toekomst pensioenen doorgang krijgen. De partij diende een voorstel in dat het kabinet opriep om “met een nieuwe regeling te komen die meer gericht is op mensen met zware beroepen, zodat zij de mogelijkheid krijgen om ook na 2025 eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken.”

Langdurige regeling

Het gesprek wordt dus weer hervat op uitnodiging van Schouten. De regeling moet wel “worden verruimd en permanent worden”, aldus vakbondsman Piet Rietman. VNO-NCW wil ook graag doorpraten, vertelt een woordvoerster. De werkgeversvereniging geeft aan ook te willen “dat er voor mensen met langdurig zwaar werk mogelijkheden blijven om eerder met pensioen te gaan.” De uitkomst van het overleg zal vooral voor een nieuw kabinet van belang zijn, omdat de huidige regeling dus nog bijna twee jaar loopt.

Lees ook: