Eindrapport RAS 'Onderzoek oplopende leeftijd' in relatie tot werklast en productiviteit beschikbaar

Eindrapport RAS 'Onderzoek oplopende leeftijd' in relatie tot werklast en productiviteit beschikbaar

In opdracht van sociale partners heeft RAS een onderzoek laten uitvoeren met de vraag of met de oplopende leeftijd van schoonmakers de werklast voor schoonmakers toeneemt en de productiviteit afneemt. Dit onderzoek is de afgelopen periode uitgevoerd door Déhora. Inmiddels is het eindrapport opgeleverd.

Het onderzoek van Déhora bestond uit literatuuronderzoek, expertinterviews, focusgroepen met schoonmakers en glazenwassers uit verschillende subbranches, roosteranalyse en een (beperkte) tijdstudie. Hoewel de werklast in de schoonmaak algemeen als hoog wordt ervaren, de fysieke belastbaarheid met de jaren afneemt en de klachten toenemen, is uit het onderzoek niet de conclusie te trekken dat de productiviteit van oudere werknemers afneemt. Dit betekent niet dat deze relatie er ook niet is; hij is alleen in dit onderzoek niet aangetoond. Door het relatief kleine aantal deelnemers aan het onderzoek en de mogelijke invloed van het healthy worker effect kan niet uitgesloten worden dat er over de hele schoonmaak- en glazenwassersbranche toch een leeftijdseffect op de productiviteit bestaat.

Werklast breed verbeteren

Om die reden bevat het rapport geen aanbevelingen die specifiek op oudere medewerkers gericht zijn. Gezien de hoge werklast in de schoonmaak, is het voor alle schoonmakers belangrijk om de werklast te verminderen. De aanbevelingen uit het rapport worden in drie thema's samengevat: het verbeteren van het aanbestedingstraject, het verlagen van de werklast en het verhogen van de productiviteit.

Verbeteren aanbestedingstraject

Maatwerk, erkenning en communicatie zijn voor alle drie de thema's de kern. Bij het verbeteren van het aanbestedingstraject gebeurt dit in twee fasen: voor het traject en tijdens het traject. Voor het aanbestedingstraject is het belangrijk dat zittende medewerkers en werkgevers worden betrokken. Ook van belang is een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen medewerkers, werkgevers, intermediairs en opdrachtgevers. Ten slotte moeten de partijen maatwerk nastreven bij het afstemmen van de prestatienorm. Tijdens het aanbestedingstraject is het belangrijk dat de werkgever, opdrachtgever of een externe partij periodieke check-ups uitvoert en dat er meer regelruimte komt in contracten om afwijkingen op te lossen.

Verlagen werklast

Ook bij het verlagen van de werklast staan erkenning en communicatie met stip op één. Dat moet zich uiten in frequentere gesprekken met de medewerker, werkgever en opdrachtgever over die werklast. Ook is het goed de toegang tot regelmogelijkheden vergroten, medewerkers meer invloed geven op gebruikte materialen en problemen omtrent fysieke omstandigheden samen oplossen.

Verhogen productiviteit

Het verhogen van de productiviteit kan gedaan worden door werkprocessen te optimaliseren op basis van de ervaringen van medewerkers, leertrajecten op te zetten tussen jongeren en ouderen en in te zetten op het opleiden van leidinggevenden en het verminderen van de taalbarrière. Om die productiviteit vervolgens te behouden,. is het belangrijk dat regelmogelijkheden gezond worden toegepast bij verminderde belastbaarheid.

Eindrapport

Deze aanbevelingen geven de sector een houvast om te verbeteren. Ze benadrukken daarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf en de schoonmaakmedewerkers. In het eindrapport zijn de aanbevelingen verder uitgewerkt.

Bekijk het rapport >>

Lees ook: