Met Cycleau drinkwater maken van afvalwater

Met Cycleau drinkwater maken van afvalwater
Eerste Cycleau protoype, Foto: © Noemi Florea, Lead Designer Cycleau

Wereldwijd zijn er problemen met waterschaarste en -vervuiling, waardoor niet iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en veilige waterwegen. Als interventie biedt Cycleau point-of-use waterbehandeling en afvalwater recycling aan, in een goedkoop, achteraf ingebouwd systeem.

Overal ter wereld is er een driehoeksverhouding aan uitdagingen op het gebied van watergebruik: waterschaarste, drinkwatervervuiling en rioolvervuiling. In veel gemeenschappen leidt dit tot een beperkt vermogen om toegang te krijgen tot schoon drinkwater en veilige waterwegen. Wereldwijd zijn gemeenschappen afhankelijk van plastic waterflessen en waterwagens om in hun basisbehoeften te voorzien. Dit veroorzaakt een cumulatieve druk op lokale ecosystemen, met als gevolg toenemende CO2-uitstoot, afval en druk op natuurlijke waterbronnen.

Van grijswater naar drinkwater

Cycleau is een compact grijswaterbehandelingssysteem dat is ontworpen om na installatie onder gootstenen, douches en wasunits te plaatsen. Daar vangt het grijswater op en behandelt het, zodat het kan worden hergebruikt als drinkwater. Het systeem leidt de inkomende gemeentelijke watervoorziening om via een behandelingssysteem dat openbare waterverontreinigingen verwijdert en grijs water verzamelt voor onmiddellijke behandeling en zuivering tot drinkbare normen. Het gefilterde en gezuiverde water is direct geschikt voor consumptie.

Watervoetafdruk verkleinen

Om de systemische gevolgen van waterschaarste en rioolvervuiling te verminderen, verkleint Cycleau de watervoetafdruk van gebouwen door tot 20 procent grijs water te hergebruiken als drinkwater. Tot 80 procent van het resterende grijze water wordt behandeld tot niet-drinkbare normen, voordat het wordt geloosd in open waterwegen.

Impact

Cycleau is schaalbaar op een verhouding van één op één, wat betekent dat de impact van Cycleau toeneemt per eenheid. Eén Cycleau bespaart 60 liter water per persoon per dag en behandelt tot 300 liter afvalwater tot niet-drinkbare normen, voordat het wordt geloosd. Bij opschaling naar 100 personen, is de waterbesparing dus 600 liter en wordt er 3000 liter afvalwater gezuiverd. Op een schaal van een miljoen gebruikers bespaart Cycleau dagelijks 75 miljoen liter drinkwater en vermindert het jaarlijks 1 biljoen liter rioolwatervervuiling.

Bron: Dutch Design Week

Lees ook: