Loonbod werkgevers cao-schoonmaak: 2,75 procent 1 januari 25, 2,5 procent 1 januari 26

Loonbod werkgevers cao-schoonmaak: 2,75 procent 1 januari 25, 2,5 procent 1 januari 26

Schoonmakend Nederland heeft tijdens de tweede onderhandelingsdag voor de cao-schoonmaak op donderdag 28 maart in Zwolle al een loonbod neergelegd bij de vakbonden FNV en CNV. Dit in tegenstelling tot eerdere cao-onderhandelingen waar de werkgeversorganisatie tot laat in het onderhandelingstraject zich op de vlakte hield over het loon.

Het voorstel is: op 1 januari 2025 2,75 procent en op 1 januari 2026 2,5 procent voor alle schoonmakers. Daarnaast stelde Schoonmakend Nederland een differentiatie voor voor de lagere loongroepen: op 1 juli 2025 voor medewerkers in trede 1 (loongroep 1 en 2) 1,5 procent en voor trede 2 (loongroep 1 en 2) 0,75 procent. Fedde Monsma van Schoonmakend Nederland: "De onderkant heeft het harder nodig dan de bovenkant."

De getallen matchen bij lange na niet het loonbod van de vakbonden FNV en CNV. De vakbonden eisen gezamenlijk een loonsverhoging van 14 procent over een periode van twee jaar. Dat betekent dat volgens hen de lonen per 1 januari 2025 met 7 procent omhooggaan en op 1 januari 2026 nog eens met 7 procent.

Reiskostenbod van 11 eurocent per kilometer

Naast de loonstijging eisen de vakbonden een reiskostenvergoeding van 23 cent per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis (nu 30 km). Ook dat is Schoonmakend Nederland te gortig. Monsma: "Wij bezien dit in het totaalpakket dat we voorleggen en dan komen we tot 11 cent per kilometer, waarbij we het nog moeten hebben over de afstand waar vandaan dat gaat gelden. Die 11 eurocent is de Schipholregeling. We zijn er nog niet uit wanneer deze zou moeten ingaan."

Opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven kunnen met deze cijfers van het loonbod en de reiskostenvergoeding in elk geval gaan rekenen. Schoonmaakbedrijven zullen hen in elk geval deze cijfers doorberekenen, waarbij de bedragen door het verloop van de cao-onderhandelingen nog hoger kunnen uitvallen.

Cao-schoonmaak niet nageleefd

Monsma zegt in de opleiding van leidinggevenden in de schoonmaak "echt te willen investeren." Zijn organisatie denkt dan aan een doorlopende leerlijn van objectleider tot aan teamleider en verder, maar ook aan opleidingen om specialist in vloeren, glasbewassing of gevelreiniging te worden. Een groot punt dat vakbond FNV maakt, is dat de cao door schoonmaakbedrijven slecht wordt nageleefd. FNV vindt dat een structureel probleem en wil daarom dat de controle van de RAS zwaarder wordt. Daar zegt Schoonmakend Nederland geen behoefte aan te hebben. Monsma: "Dat wordt een te groot controleorgaan. We kunnen wel de handhavingscommissie verdiepen door deze beter voor te bereiden, uit te breiden of voor een andere uitwerking te kiezen. Je zou ook een cao-nalevingscampagne kunnen beginnen."

Eindejaarsuitkering niet in de voorstellen

Waar de vakbonden willen praten over een eindejaarsuitkering en een loyaliteitsbonus als je lang in de schoonmaak werkt, voelt Schoonmakend Nederland die behoefte niet. "Een eindejaarsuitkering komt niet in onze voorstellen voor." Ook een loyaliteitsbonus is wat betreft de werkgeversorganisatie niet nodig. "Schoonmaakbedrijven doen al heel veel voor hun medewerkers. Bij jubilea, bij ziek zijn of bij schulden. Ik kan een boek schrijven over goed werkgeverschap in de schoonmaak."

Ook weekendtoeslagen bij de schoonmaak in hotels ziet Schoonmakend Nederland niet zitten. "Dat is ingegeven door ons hotelplatform. Zij ervaren een grote concurrentie met de horeca en weekeindetoeslagen zouden de hotels op achterstand zetten. Ook speelt dat hotels het moeilijker hebben omdat de bezettingsgraden zijn gedaald. We hebben wel beloofd dat ons hotelplatform met de vakbonden gaat praten over die argumenten."

Wordt het vijf of twee dagen?

FNV wil dat schoonmakers die lid zijn van een vakbond, vakbondsverlof krijgen op 1 mei. "En we willen dat alle schoonmakers op hun verjaardag vrij zijn", stelde de vakbond. Monsma zegt dat Schoonmakend Nederland daar nog geen reactie op heeft gegeven. FNV stelde voor om bij het overlijden van een zus of broer vijf dagen betaald verlof toe te kennen. Schoonmakend Nederland heeft daar tegenover voorgesteld bij een overlijden van familie in de tweedegraads twee dagen toe te kennen. Tweedegraads zijn de broers en zussen van je ouders en hun kinderen.

Partijen vinden elkaar in dagschoonmaak

Dagschoonmaak kwam als punt naar voren waar alle partijen het over eens waren. Monsma: "Laten we kijken hoe we dat veel meer kunnen promoten bij opdrachtgevers. Dan kunnen we op die manier ook werken aan meer volwaardige banen. We vinden elkaar daar, maar we moeten wel zoeken naar de manier waarop we dit streven vormgeven."

Monsma tot slot: "Het was donderdag 28 maart in het PEC-stadion in Zwolle een beetje een rituele dans. De sfeer was goed, maar het was vooral aftasten. Ik verwacht dat we op 8 april, de volgende ronde, meer helderheid hebben en dat er piketpaaltjes worden geslagen."

Ronald Bruins

Ronald Bruins