Bedrijven omarmen CO₂-reductie: De verborgen impact van koffie

Bedrijven omarmen CO₂-reductie: De verborgen impact van koffie

In een tijd waarin klimaatverandering steeds meer impact heeft op ons dagelijks leven, kiezen steeds meer bedrijven ervoor om CO₂-reductie centraal te stellen in hun duurzaamheidsbeleid. Bij het realiseren van ambitieuze doelstellingen ligt een cruciale rol bij de facilitair manager, door aandacht te schenken aan iets alledaags: een kop koffie.

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld en speelt een belangrijke rol in een werkomgeving. Een onmisbare factor, terwijl achter iedere kop een keten schuilt die een aanzienlijke CO₂-uitstoot tot gevolg heeft. Koffie draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Om de toekomst van koffie veilig te stellen, is het noodzakelijk dat de belangstelling ervoor gepaard gaat met verduurzaming van de hele keten. Om te begrijpen waar en hoe de uitstoot plaatsvindt en vervolgens te minimaliseren, moet naar iedere stap in de keten gekeken worden.

Terug naar de oorsprong

De koffieteelt is de grootste veroorzaker van uitstoot in de keten. Gemiddeld is 44 procent van de CO₂-uitstoot afkomstig uit het land van oorsprong. Door de wereldwijde vraag naar koffie die blijft stijgen, zien we bossen in een rap tempo gekapt worden om plaats te maken voor een koffieplantage. Voor een toekomstbestendige keten is het van belang om biodiversiteit te behouden en ondersteunen. Dit zorgt niet alleen voor meer omzet voor de boer en een goede CO₂-opname, maar ook voor het bevorderen van de bodemkwaliteit. Een plantage met verschillende lagen begroeiing of verschillende gewassen stoot gemiddeld 77 procent minder CO₂ uit dan een plantage met enkel rijen koffieplanten.

Koffieplanten hebben voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. Veel koffieboeren voegen daarom meststoffen toe aan de bodem. Kunstmatige meststoffen bevatten stikstof wat bij gebruik van land resulteert in het vrijkomen van N2O, een broeikasgas dat 298 keer sterker is dan CO₂. Kiest een facilitair manager voor een koffie die biologisch is geteeld en bemest, dan wordt de CO₂-uitstoot tot 7,3 keer verminderd.

George Schoof, Commercieel Directeur van Maas: “Voor het bevorderen van biodiversiteit op een koffieplantage is een transparante koffieketen van groot belang. Hierdoor weten we precies wat er op de plantage gebeurt. Door deze inzichten met onze klanten te delen, weten zij precies welke positieve impact zij hebben op de keten. Dit geeft hen een goed gevoel bij het drinken van een kop koffie”.

Transport en verwerking

Na de oogst worden de koffiebonen verwerkt en klaargemaakt voor verdere distributie. Worden de koffiebonen getransporteerd per boot, dan zorgt dit al voor 79x keer minder CO₂-uitstoot dan wanneer de bonen per vliegtuig worden vervoerd.

Eenmaal in het land van consumptie worden de bonen gebrand, waarbij de impact van het branden afhankelijk is van de bron van energie die wordt gebruikt. Hierbij biedt elektrisch branden de meest verantwoorde oplossing met de minste CO₂-uitstoot. Schoof: “Met de Idealist, een koffiemerk van Maas, branden wij de koffiebonen 100 procent elektrisch. Het resultaat? In de afgelopen drie jaar hebben wij bij een productie van 134.627 kg koffie 57.431 kg CO₂ bespaard. Dit willen wij verder uitbreiden”.

Verantwoord consumeren

Naast het verminderen van de CO₂-uitstoot in het land van oorsprong, de verwerking en de distributie, speelt ook de consumptie een cruciale rol bij het verminderen van de negatieve impact. De directe CO₂-uitstoot in de consumptiefase is relatief klein vergeleken met de rest van de keten. Toch is ook hier winst te behalen. Dit kan door te kiezen voor een energiezuinige koffiemachine of een leverancier die het eindproduct duurzaam vervoert.

Gaan we een stap verder dan kan een lagere impact gerealiseerd worden door de consument gebruik te laten maken van een herbruikbare beker, of de optie voor een plantaardige melk. Per kop wordt hierdoor de CO₂-uitstoot met 69,9 procent verlaagd.

De rol van de facilitair manager

Met zoveel verschillende stappen binnen de koffieketen die CO₂-uitstoot veroorzaken, lijkt het voor een facilitair manager bijna onmogelijk om de negatieve impact te verminderen. Toch is de facilitair manager, met hun strategische positie binnen organisaties, de sleutelspeler in het verhaal. Door bewuste keuzes te maken op het gebied van inkoop en apparatuur wordt een leverancier via een programma van eisen op de proef gesteld en gedreven naar transparantie in de keten. Hierdoor weet een FM precies wat er in de keten gebeurt en hoe de impact op de planeet verminderd kan worden.

Schoof: “Als koffieleverancier erkennen wij de uitdagingen bij het verduurzamen van de koffieketen en pakken deze samen met onze partners iedere dag opnieuw aan. Voor het realiseren van een toekomstbestendige koffieketen is bewustwording en klanten die samen met ons het verschil willen maken van groot belang. Wij zijn dan ook erg blij dat steeds meer bedrijven inzien dat zij door bewust in te kopen al het verschil kunnen maken”.

Dit artikel is gesponsord door Maas