Naar volledig circulaire facilitaire dienstverlening: zo pakt FMHaaglanden dat aan

Naar volledig circulaire facilitaire dienstverlening: zo pakt FMHaaglanden dat aan

FMHaaglanden, één van de grootste facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid, wil in de komende tien jaar als organisatie transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO₂-impact.

Maar hoe doe je dat? Hoe breng je zo'n ambitie naar de praktijk en vertaal je die naar concrete acties. En hoe kom je tot een concreet plan waarin staat wie, wat, wanneer gaat doen.

Deze vragen staan centraal tijdens de presentatie van Nynke de Jong, Geerke Versteeg en Aniek Janssen tijdens het Facto Congres 2021 op 23 september a.s. in NBC Nieuwegein.

Programma ‘Duurzame dienstverlening’

Het programma ‘Duurzame dienstverlening’ zorgt in samenwerking met partners binnen en buiten het Rijk voor het verkleinen van de CO₂-impact van FM of van haar facilitaire dienstverlening. Hiermee laat FMH duidelijk daadkracht zien op duurzaamheid in de toekomst en draagt de organisatie bij aan de rijksdoelstellingen.

Met het onderzoek ‘FMH op weg naar econeutraal’ in 2020 heeft FMH inzicht gekregen in de CO₂-footprint, grondstofstromen en (duurzame) spend van haar producten en diensten. Hier liggen kansen om forse stappen te zetten.

V.l.n.r. Nynke de Jong (programmamanager Duurzame Dienstverlening, FMHaaglanden), Geerke Versteeg (mede-eigenaar en CE-versneller, PHI Factory) en Aniek Janssen (senior adviseur Leadership and Change, TwynstraGudde).

Van ambities naar concrete acties

Samen met TwynstraGudde en PHI Factory werkt FMH hard om de ambitie naar de praktijk te brengen en te vertalen naar concrete acties. Deze acties komen in een roadmap terecht: een concreet plan waarin staat wie, wat, wanneer gaat doen. Samenwerking en creativiteit zijn nodig om de duurzaamheidsambities van FMH waar te maken.

In hun sessie tijdens het Facto Congres 2021 nemen Nynke, Geerke en Aniek de deelnemers mee op reis langs de afgelegde en te volgen route op weg naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlening met een neutrale CO₂-impact.

Programma Facto Congres

Het Facto Congres wordt dit jaar voor de 14e maal georganiseerd. Ditmaal is het thema ‘Nieuwe kijk op het kantoor en FM’.

Het congres, dat vanzelfsprekend wordt georganiseerd met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen, bestaat uit een plenaire opening en sluiting. Daartussen zijn er in drie rondes parallelle presentaties. In totaal worden 9 presentaties aangeboden.
Het plenaire programma ziet er als volgt uit:

Plenaire programma

  • Keynote 1. Werk heeft het gebouw verlaten: In verbinding blijven na corona(door Jitske Kramer, corporate antropoloog).
  • Keynote 2. De kracht van enthousiasme(Door Rijn Vogelaar)
  • Uitreiking JLL Winning Workplace Award 2021(aanmelden is mogelijk tot 31 mei).

Keuzesessies

In het parallelle programma staan onder meer sessies gepland van ABN Amro (Hoe strategie tot uiting komt in een gebouw), VodafoneZiggo (Sneller, sterker, slimmer door hybride werken), FMHaaglanden (Dag CO₂, hallo circulariteit!), Alliander (Outsourcing hard- en soft services), Shell en Luchthaven Schiphol (Smart Technologie en data: slimmer sturen op bezetting en benutting).

Lees ook:
- FMHaaglanden breidt dienstverlening uit naar RVO (37.000 m2)
- Connected working 2.0: de praktijk bij VodafoneZiggo
- Website Facto Congres (23 september, Nieuwegein) is live!