Willemijn Bergsma van FMXXL: ‘Aanpakken, hands-on, daarin zit onze kracht’

Pragmatisch. No-nonsense. Korte lijnen. Het gaat volgens directeur Willemijn Bergsma van FMXXL op voor de dienstverlening van de organisatie. Iets wat goed van pas komt in de huidige dynamische tijd binnen facility management. “Iedereen is op één of andere manier wel bezig met activiteitgericht werken, en dat vraag om maatwerk.”
Delen:

FMXXL is gespecialiseerd in het oplossen van facilitaire vraagstukken. “Een mooi voorbeeld: recent hebben we een onderwijsinstelling geholpen aan een nieuwe leer- en werkomgeving. Hiervoor zijn we het gesprek aangegaan met de school, met de leerlingen en met de beroepssectoren. Wat verwachten de onderwijzers en de leerlingen? Wat moet de verhouding zijn tussen praktijk- en leslokalen? Op welke plek komen de studieruimtes? Wij treden in zo’n geval echt op als verbinder en vertalen de onderwijsvisie naar een huisvestigingsconcept. En dat leidt tot goede resultaten: een functioneel onderwijs- en huisvestingsconcept op minder vierkante meters”, legt Bergsma uit.

FMXXL is negen jaar geleden opgericht door Simon Huismans, kort daarop ben ik ingestapt.

Over FMXXL

FMXXL adviseert en ondersteunt bedrijven bij de uitvoering van uiteenlopende projecten, waaronder huisvesting, 1,5 m proof, inkoop, FMIS, activiteitgericht werken en smart building. De dienstverlener biedt advies, projectmanagement en interim-management. “FMXXL is negen jaar geleden opgericht door Simon Huismans. Kort daarop ben ik ingestapt, het bedrijf groeide namelijk hard. En Simon kon daardoor wel extra handjes gebruiken”, lacht Bergsma.

Zij heeft de dagelijkse leiding in handen, en onderhoudt de klantcontacten. “Simon houdt zich bezig met de marketing en productontwikkeling. Daarnaast zit hij ook nog op projecten bij klanten. Dat vindt hij leuk, en daar haalt hij ontzettend veel voldoening uit. En het zorgt ervoor dat we heel goed feeling houden met de praktijk”, aldus Bergsma.

Om activiteitgericht werken echt te borgen, is begeleiding van leidinggevenden en medewerkers nodig

De drie B’s

En die praktijk is weerbarstig dan ooit. “Men kijkt door corona en het op grote schaal thuiswerken nu vooral naar activiteitgericht werken. Maar de omschakeling naar zo’n concept vraagt aandacht, dat is niet ‘one size fits all’. Het is maatwerk.” FMXXL ondersteunt daarin en kiest daarbij voor de vertaling vanuit de drie B’s, namelijk bricks, bytes en behaviour. Bergsma: “De omgeving, of bricks, zijn een belangrijke aanjager voor gedragsverandering. Immers, verandert de omgeving van medewerkers, dan heeft dat invloed op hun gedrag.

Dat geldt ook voor nieuwe ICT-middelen, de bytes. Om activiteitgericht werken echt te borgen, is ook begeleiding van leidinggevenden en medewerkers nodig. Met een integrale benadering versterken de drie disciplines elkaar.” Belangrijk uitgangspunt voor het uiteindelijk nieuwe werkconcept is ook het werkplekspel. “Dat spelen we met iedereen, om begrip te creëren voor het gewenste gedrag in verschillende situaties. Ook willen we hiermee natuurlijk het gewenst gebruik van de (nieuwe) werkomgeving stimuleren”, zegt de directeur van FMXXL.

Interim-management

Huisvestiging en verandering van het werkplekconcept is een actueel onderwerp, maar dat geldt volgens Bergsma zeker ook voor interim-management. “We zien steeds meer bedrijven die een fm-vacatures tijdelijk invullen. Dat wordt enerzijds ingegeven door de groei van een (fm-)organisatie en door afwezigheid van collega’s door ziekte of zwangerschap. Maar anderzijds zien we ook steeds vaker dat men openstaande vacatures eerst tijdelijk invult met onze interimmers om vervolgens een nieuwe vaste medewerker aan te nemen. Waarom? Om te kijken wat de vacature nu precies inhoudt. Hoeveel uur beslaat de vacature precies? Welke competenties zijn nodig? Het geeft bedrijven uiteindelijk het juiste beeld van hoe ze vacatureplek goed moeten invullen.”

Je zou kunnen zeggen dat wij vanwege onze brede scoop facilitaire generalisten zijn

Facilitaire generalisten

Met het interim-management, met projectmanagement, maar ook met de adviesrol is FMXXL breed actief binnen het facilitaire werkveld. Men heeft daarnaast grote en kleinere Nederlandse bedrijven met aansprekende namen zijn de opdrachtgevers. FMXXL heeft klanten in bijna elke branche: zorg, onderwijs, musea, overheid, woningcoöperaties, industrie en zakelijke dienstverleners – profit en non-profit. “Je zou kunnen zeggen dat wij vanwege onze brede scoop facilitaire generalisten zijn. Wij regelen het, op een goede en professionele manier. Wat de vraag ook is; wij brengen structuur, zorgen voor strakke processen en verhogen het facilitair bewustzijn van de klant”, weet Bergsma.

De generalistische insteek betekent overigens niet dat FMXXL geen specifieke kennis heeft van bijvoorbeeld bepaalde sectoren. “De culturele sector is een werkveld dat niet iedere dienstverlener ligt, ons wel. Het vraagt namelijk veel flexibiliteit. Je hebt namelijk te maken met creatieveling, die tijdens een tentoonstelling de leukste dingen bedenken. Dan kan het zomaar zijn dat er in monumentaal pand de vloer volledig onder water moet worden gezet . Gewoon omdat dit de tentoonstelling versterkt. Maar ga er maar aan staan als dienstverlener. Maar wij vinden dat juist leuk, dat past goed bij ons. Aanpakken. Hands-on. Daarin zit onze kracht.

Opdrachtgevers FMXXL

 • Cito, Arnhem
  Het organisatorisch opzetten en fysieke verbouwing van de entree ten behoeve van één centraal servicepunt facilitair en HRM.
 • Fries Museum, Leeuwarden
  Interim opdracht, vervanging Facilitair leidinggevende
  Projectleider verbouwing Keramiek Museum Princessehof (onderdeel van Fries Museum)
 • Zorggroep Liante, Oosterwolde
  Projectleider, diverse facilitaire projecten
  Interim opdracht, tijdelijke invulling Facilitair Manager
 • Rijksuniversiteit Groningen
  Interim, tijdelijke inzet coördinator Servicedesk
 • Menzis Zorgverzekeraar, Wageningen, Groningen en Enschede
  Projectmanagement, realisatie nieuwe werkomgeving
 • Antea Group, Heerenveen
  Projectmanagement, realisatie nieuwe werkomgeving
  Interim, vervangen Office Manager

Dit artikel is gesponsord door FMXXL

Dit vind je misschien ook interessant