'Hoog tijd om afspraken te maken over hybride werken'

'Hoog tijd om afspraken te maken over hybride werken'

Dit jaar moeten er binnen organisaties en teams concrete afspraken gemaakt worden over hybride werken. Dit zegt Nick Lettink, adviseur YNNO, een adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Zijn kernboodschap: houd rekening met verschillende typen werk en verschillende typen personen en situaties.

Onze manier van werken is sinds maart 2020 drastisch veranderd, zeker voor kantoorwerkend Nederland. Waar het precies toe leidt, wordt pas duidelijk wanneer de coronacrisis onder controle is. Vast staat dat thuiswerken en virtueel vergaderen naar een ander niveau zijn getild en dat het minder vanzelfsprekend wordt om elke dag fysiek op kantoor te zijn. Het jaar 2022 moet worden gebruikt om binnen organisaties en teams met elkaar concrete afspraken te maken over hybride werken.

Je hoort vaak dat het kantoor van de toekomst alleen nog een ontmoetingsplaats wordt”, zegt Nick Lettink, adviseur YNNO, een adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. “Maar zo zwart-wit ligt het niet.”

Verschillende groepen en behoeften

Zijn kernboodschap: houd rekening met verschillende typen werk en verschillende typen personen en situaties.
“Er is een steeds groter wordende groep medewerkers die vanuit een behoefte tot samenwerken – zoals kennisdelen, brainstormen en samen creëren – het kantoor wil gebruiken. Maar er is ook een groep die graag sámen wil zijn. Die mensen doen gewoon hun eigen werk, maar hebben een sterke behoefte aan sociale contacten. Je zult dat beide moeten faciliteren.”

Fysieke basis

Hij vervolgt: “Mensen die creatief werk doen zijn vanuit het werk dat zij doen meer gericht op samenwerking. Tegelijkertijd kunnen ze vaak gemakkelijker autonoom werken en hebben ze als persoon, gemiddeld genomen, meer hang naar vrijheid. Voor mensen die meer enkelvoudig werk doen, ben je geneigd te concluderen dat die redelijk goed thuis kunnen werken. Maar die hebben persoonlijk juist vaak meer behoefte aan structuur, samen met anderen werken en verbondenheid.”

Persoonlijke omstandigheden zijn eveneens bepalend voor de mate waarin mensen gedijen bij thuiswerken. “Iemand met een appartement op 12 hoog, met kleine kinderen in het gezin, werkt minder graag thuis.”

Voor nieuwe en jonge medewerkers is de fysieke component vaak juist belangrijker dan voor mensen die al lange tijd met elkaar samenwerken.
Lettink: “Die laatste groep heeft fysiek de basis al gelegd. Ze kennen elkaars goede en zwakke punten, hebben geleerd met elkaar samen te werken. Dat kunnen ze digitaal verder uitbouwen. Zonder die fysieke basis is dat veel lastiger."

Aansturen op vertrouwen

‘Command en Control’ werkt niet bij hybride werken”

Helaas hanteren veel managers nog een wat ouderwetse stijl van leidinggeven. “Dit principe van ‘Command en Control’ werkt niet bij hybride werken.” Bovendien zitten jonge generaties daar helemaal niet op te wachten. “Die willen dat hun leidinggevende hen coacht, helpt om hun skills verder te ontwikkelen. Die manager moet bovendien drempels wegnemen die hun prestaties kunnen hinderen. Daar hoort een andere manier van aansturen en coachen bij.”

Dit artikel is gesponsord door Ynno. Lees het gehele artikel in het digimagazine Facilitaire Trends 2022.