Facilicom: 'Duurzame dienstverlening, dat moet je gewoon doen'

Facilicom: 'Duurzame dienstverlening, dat moet je gewoon doen'
Ludwig Holzapfel: "Voor het realiseren van de grootste impact is een integrale aanpak nodig."

Duurzaamheid is niet meer weg te denken van de bestuursagenda. Het is daarmee ook een prioriteit geworden voor de facility manager. Het jaar 2023 wordt het jaar waarin expertise en kunde ervoor gaan zorgen dat ambities worden omgezet in concrete resultaten. Stel een duurzaamheidsmanager aan, is het advies van Ludwig Holzapfel van Facilicom.

"Duurzaamheid is een aparte discipline binnen facility management”, zegt Ludwig Holzapfel, Directeur Management & Advies bij Facilicom Solutions. Om de benodigde expertise te verkrijgen en ambities daadwerkelijk te realiseren, adviseert hij organisaties om een ‘dedicated’ duurzaamheidsmanager aan te stellen of onderdeel te laten uitmaken van de facilitaire organisatie.

CO2-neutraal in 2030

Bij Facilicom weten ze waar ze het over hebben. De onderneming heeft zichzelf ten doel gesteld om uiterlijk in 2030 te komen tot een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om de omvang van die uitdaging context te geven: Facilicom is de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland. De onderneming telt circa 26.000 werknemers, actief in disciplines als beveiliging (Trigion), hospitality (Embrace), schoonmaak (Gom), catering (Food&i), onderhoud (Breijer) en integraal facility management (Facilicom Solutions).

Medewerkers kijken naast onder meer salaris en doorgroeimogelijkheden steeds vaker naar de impact die organisaties op duurzaamheid maken”

Het beleid rust op drie pijlers: zorg voor elkaar, werken aan een inclusieve maatschappij en het verkleinen van impact op het klimaat. “Op die manier is Facilicom in staat om positieve impact te maken: door zelf te verduurzamen en door samen met klanten, leveranciers en partners in de keten te werken aan sociale en duurzame initiatieven”, zegt Holzapfel. Hij benadrukt dat het thema ook steeds belangrijker wordt op de arbeidsmarkt. “Medewerkers kijken naast onder meer salaris en doorgroeimogelijkheden steeds vaker naar de impact die organisaties op duurzaamheid maken.”

Ludwig Holzapfel licht de duurzaamheidstrend toe.

Duurzaam Doen

Teneinde de kloof tussen ambities en realisaties eenvoudiger te overbruggen, is het programma ‘Duurzaam doen!’ opgestart. Facilicom Solutions treedt hierin op als expert in het integraal verduurzamen van de facilitaire keten. Het streven is om in zeven pragmatische stappen de duurzaamheidsambities van organisaties te realiseren.

De kennis en praktijkervaringen die in eigen huis worden opgedaan, komen daarbij goed van pas. “Bij onze IFM-opdrachtgevers maakt een dedicated duurzaamheidsmanager onderdeel uit van het facilitaire team en bij onze individuele klanten helpen wij met de realisatie van hun verduurzamingsvraagstukken.”

Verduurzaming vastgoed

Volgens Holzapfel komt er nu echt beweging in de vastgoedverduurzaming. “In voorgaande jaren was vooral de wet- en regelgeving de driver. Maar de markt is nu geactiveerd, onder druk van maatschappelijke discussies én de stijgende energiekosten.”

Het laaghangende fruit is minder sexy, maar levert vaak veel interessantere businesscases op”

Tegelijkertijd mist hij nog een verdiepingsslag. “De aandacht van een directie gaat al snel uit naar grote zichtbare zaken, zoals zonnepanelen. Het laaghangende fruit is minder sexy, maar levert vaak veel interessantere businesscases op.” Hij wijst op het toepassen van LED-verlichting en het goed inregelen van de installaties in relatie tot het gebouwgebruik. “Daarnaast levert het vervangen van dakbedekking en cv-ketels, zeker als je zoekt naar natuurlijke momenten in het MJOP, al snel tastbare resultaten op.”

Markt in beweging

“De terugverdientijd van zonnepanelen ligt in de huidige markt misschien tussen de 4 tot 6 jaar. Terwijl optimalisatie van je installaties en de juiste energiemonitoring een terugverdientijd kennen van minder dan een jaar. Zonder goede isolatie van de gebouwschil is het rendement op grote investeringen, zoals die in warmtepompen, vaak teleurstellend. Dat geldt ook voor het comfort, omdat je het gebouw niet warm krijgt.”

Maar hij is uiteraard blij dat de markt in beweging komt. “Natuurlijk. Om van ambitie tot resultaten te komen, moet je het ook gewoon gaan doen. Maar, zeg ik erbij, voor het realiseren van de grootste impact is een integrale aanpak nodig. Op basis van inzichten over de totale vastgoedportefeuille en de verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn, kun je strategische keuzes maken. Door deze te vertalen in een routekaart, kom je tot een gefaseerde verduurzaming van de portefeuille. Als we dat slim doen, komen we samen veel sneller tot een duurzame samenleving.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Facilicom en is gepubliceerd in het digimagazine Facilitaire Trends 2023.