Tenderoverzicht week 33 (donderdag 18 augustus 2022)

Tenderoverzicht week 33 (donderdag 18 augustus 2022)

*Service Management* publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor diverse LVNL locaties - Luchtverkeersleiding Nederland

Opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor diverse LVNL locaties, mogelijkheid tot aanpassing en uitbreiding van de scope met onder andere, maar niet beperkt tot, de regio locaties Eelde en Beek.
Gunningscriteria: kwaliteit 40%, prijs 60%
Gegund aan: Gom Schoonhouden
Geraamde waarde opdracht zonder btw: 6000000.00 euro
Contractduur: 48 maanden, met 2 keer optie om te verlengen
Sluitingsdatum: 07/03/2022
Publicatiedatum: 9/8/2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269431/details

Aankondiging van een gegunde opdracht Schoonmaakdiensten Hotelschool The Hague

Opdrachtgever: Schoonmaakdiensten Hotelschool The Hague
Gegund aan: EW Facility Services
Werkzaamheden:
HTH is voornemens één overeenkomst af te sluiten voor de schoonmaakdienstverlening inclusief glasbewassing voor de vier locaties van Hotelschool The Hague.
Gunningscriteria: Dienstverlening/Plan van Aanpak 25 %, Duurzaamheid en Innovatie 25 %, Personeel 20 %, prijs 0 %
Waarde: 2 400 000,00 euro
Contractduur: HTH is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van 3 jaar met 3x de optie te verlengen met 1 jaar.
Sluitingsdatum: 20-06-2022
Publicatiedatum: 12-08-2022
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269560/details