Tenderoverzicht week 20 (vrijdag 19 mei)

Tenderoverzicht week 20 (vrijdag 19 mei)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaak 2023-2030

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Cure
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: IBN Facilitair VOF (groen/schoonmaak/catering)
Werkzaamheden: De opdracht omvat het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud, inclusief levering en gebruik van de hiervoor benodigde schoonmaakartikelen en –benodigdheden, voor zover niet door Cure ter beschikking gesteld. De opdracht heeft betrekking op het Kantoor en 4 milieu-straten in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Gunningscriteria: Continuïteit van de dienstverlening = 10 // Implementatiefase = 5 // Veiligheid medewerkers = 10 // Duurzaamheid en PSO = 25 // Prijs = 50
Contractduur: 3 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297106/details)

Open: Schoonmaak en Glasbewassing

Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank
Werkzaamheden: Resultaatgerichte schoonmaakdiensten waarbij middels meting, borging en sturing de beleving van de dienstverlening, de technische kwaliteit en de flexibiliteit in de samenwerking worden geoptimaliseerd. Schoonmaken van kantoren. Wassen van ramen. Reiniging van gebouwen.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 85 // Prijs = 15
Contractduur: 5 jaar een 3 maanden en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 05/09/2023
Publicatiedatum: 11/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297321/details)

Open: Tresoar EA Schoonmaak en Glas

Opdrachtgever: Tresoar
Werkzaamheden: Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Tresoar te Leeuwarden (2 locaties).
Het totaal aantal schoon te houden vloeroppervlak bedraagt ca. 5.000 m2. Het totaal aantal m2 glasbewassing dubbelzijdig gemeten bedraagt ca 10.000 m2.
Contractduur: 3 jaar en kan 5 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 30/06/2023
Publicatiedatum: 12/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297360/details)

Gegund: Schoonmaak

Opdrachtgever: Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf De Spiegel-Haarlem B.V.
Werkzaamheden: Het schoonmaken van de locatie van Lyceum Sancta Maria, op basis van het opgestelde werkprogramma, waarin reguliere schoonmaak is opgenomen. Er is ook een ruimtestaat opgesteld waaruit de vereisten blijken. De omvang van de opdracht is af te leiden uit het aantal vierkante meters (ca. 10.000 m2) schoon te maken oppervlakte. Deze staat beschreven in de ruimtestaat en het werkprogramma bij deze aanbesteding.
Waarde: 1 305 753,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297414/details)

Gegund: Schoonmaakdienstverlening scholen(groepen)

Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs
Aantal inschrijvingen: Perceel 1: 3. Perceel 2: 3. Perceel 3: 2. Perceel 4: 2. Perceel 5: 4.
Opdrachtnemer: Perceel 1: Dukaat Facilitair B.V. Perceel 2: ICS Groep b.v.. Perceel 3: Breedweer Facilitaire Diensten B.V. Perceel 4: CSU B.V. Perceel 5: CSU B.V.
Werkzaamheden: De aanbesteding betreft het schoonmaakonderhoud van 5 scholen (groepen). In het Voortgezet Onderwijs regio Noord-Brabant. Perceel 1: IVO Deurne. Perceel 2: Van Maerlantlyceum (Eindhoven). Perceel 3: De Nieuwste School (Tilburg). Perceel 4: Nuenens College (Nuenen). Perceel 5: Eckartcollege (Eindhoven).
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297509/details)