Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) wil zorgschoonmakers bereiken

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) wil zorgschoonmakers bereiken

Een financiële bijdrage voor álle (nabestaanden van) zorgmedewerkers, waaronder ook schoonmakers, die door hun werk in de coronazorg op de intensive care zijn opgenomen of zijn overleden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Dat is sinds de start van Stichting ZWIC het doel geweest. Ruim twee jaar later heeft ZWiC aan 134 (nabestaanden van) medewerkers een eenmalige financiële bijdrage kunnen uitkeren. Nu de pandemie in een andere, beter beheersbare fase terecht is gekomen, zet de Stichting een laatste offensief in om medewerkers die tot de doelgroep behoren, te bereiken. Per 30 juni 2023 houdt ZWiC op te bestaan.

Stichting ZWiC is een particulier initiatief dat in maart 2020 met steun van vele partijen in een paar weken tijd tot stand kwam. ZWiC richt zich op medewerkers die in de coronazorg actief zijn of waren met de handen aan het bed en de handen voor het bed: van verpleegkundigen en operatieassistenten, tot baliemedewerkers en ook schoonmakers.

In de afgelopen twee jaar keerde de stichting 20 eenmalige financiële bijdragen van € 50.000 uit aan nabestaanden van medewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 114 eenmalige bijdragen van € 30.000 aan medewerkers die op de IC zijn opgenomen.

Aanmeldingen lopen terug

Terwijl er soms nog aanvragen uit de eerste en tweede COVID-golf binnenkomen, ziet ZWiC dat het aantal aanvragen terugloopt. Toch is het op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM aannemelijk dat er nog tientallen (nabestaanden van) zorgmedewerkers zijn die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage, maar de weg naar ZWiC nog niet hebben gevonden.

Wietske Blom-Ham, voorzitter ZWiC: “Onze Stichting is opgericht in een heel onzekere tijd, toen de impact van het virus voor iedereen nog onbekend was. Nu zien we gelukkig dat het aantal zorgmedewerkers dat ten gevolge van COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt, te bereiken.”

Schoonmakers komen ook in aanmerking

Om zoveel mogelijk zorgmedewerkers en nabestaanden te bereiken, doet ZWiC een beroep op veel partijen. Zo werkt de stichting samen met Schoonmakend Nederland, want ook (nabestaanden van) zorgschoonmakers kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Zonder schoonmaak geen zorg.

Piet Adema, voorzitter schoonmakend Nederland, zei eerder al: “Onze schoonmakers spelen een cruciale rol in iedere fase van het leven. Zelfs in de meest kritieke, dat heeft corona eens te meer duidelijk gemaakt. Samen met andere zorgmedewerkers staan onze schoonmakers – ook nu nog – in de frontlinie om te zorgen voor een schone, hygiënische omgeving om in te werken en te herstellen. Ik durf zelfs te zeggen: zonder schoonmaak geen zorg."

Iedereen bereiken

"Fantastisch dat ZWiC zich ook richt op schoonmakers die betrokken zijn bij de coronazorg. Het getuigt van een enorme waardering voor onze onmisbare collega’s en erkenning van ons vak. Met elkaar gaan we alles op alles zetten om degenen die mogelijk in aanmerking komen voor een financiele bijdrage, te bereiken en te ondersteunen bij een aanvraag."

Wietske Blom: “Met dit laatste offensief willen we doordringen in de haarvaten van de zorg, zodat élke zorgmedewerker die zelf in aanmerking komt, óf iemand kent, straks op de hoogte is. Een ieders hulp is hierbij van harte welkom!”

Helpdesk Schoonmakend Nederland voor álle schoonmakers

Tot 31 december 2022 kunnen medewerkers (of hun nabestaanden) een aanvraag indienen. Op www.zwic.nl vinden zij een overzicht van de beoordelingscriteria en een toegankelijk aanvraagformulier. Schoonmakers (of hun familieleden) die een aanvraag willen indienen, kunnen ook gebruik maken van een helpdesk die Schoonmakend Nederland daar speciaal voor heeft ingericht.

Adema: “De helpdesk is bedoeld voor álle schoonmakers in de zorg van Nederland. Dus ook voor schoonmakers die niet bij één van onze leden werkzaam zijn. (Nabestaanden van) schoonmaakmedewerkers, hun leidinggevende of HR-adviseur kunnen voor een aanvraag contact opnemen via 073 648 38 50. Kies hierna voor optie 1 corona. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aanvraag correct ingediend wordt bij Stichting ZWiC.”