Arbeidsinspectie ontrafelt vage constructie van het inhuren van schoonmakers

Arbeidsinspectie ontrafelt vage constructie van het inhuren van schoonmakers

De Nederlandse Arbeidsinspectie is gestuit op een schimmige constructie van een uitzendbureau uit Bilthoven dat schoonmakers levert. Het uitzendbureau zette schoonmakers, van wie veelal de identiteit niet bekend was, illegaal aan het werk bij vakantieparken. Het bureau maakte daarbij zelf weer gebruik van een constructie met vier andere uitzendbureaus. Alle betrokken partijen zullen vermoedelijk boetes krijgen.

De Arbeidsinspectie kwam de schimmige constructie op het spoor na meldingen van de gemeente Nunspeet in mei vorig jaar. Die gingen over een uitzendbureau dat schoonmaakpersoneel op meerdere vakantieparken zou inzetten en zwart zou uitbetalen. Dit was aanleiding voor het opstarten van een onderzoek en, enige tijd later, een werkplekcontrole op een vakantiepark.

Personeel inlenen

Een landelijk opererende schoonmaakonderneming verzorgt op dit vakantiepark de schoonmaak van vakantiehuisjes. Als het schoonmaakbedrijf te weinig eigen personeel hiervoor heeft, leent het extra personeel in. Het uitzendbureau uit Bilthoven huurde de arbeidskrachten in bij een zusteronderneming van dezelfde eigenaar. Dat bedrijf huurde het personeel op zijn beurt weer in van drie andere uitzendbureaus. De Arbeidsinspectie probeerde te achterhalen wie daarachter zitten, maar dat is vooralsnog niet gelukt. De inspectie vermoedt dat ook deze drie uitzendbureaus het personeel van andere onderaannemers inleenden, maar het lukt niet om contact met ze te krijgen.

Identiteit niet bekend

De Arbeidsinspectie controleerde de urenbriefjes van het uitzendbureau en de betrokken schoonmaakorganisatie, over een periode van een half jaar in 2022. Daarbij bleek dat bij 193 van de 198 werknemers niet direct de identiteit kon worden vastgesteld. Na het opvragen van bewijzen, werd duidelijk dat van 64 mensen geen identiteit bekend is. Omdat de rest veelal uit Syrië kwam, gaat de inspectie ervan uit dat ook zij Syriërs zijn. Ook blijkt dat de mensen waarvan de identiteit is vastgesteld, niet zijn verloond voor hun schoonmaakwerkzaamheden en dat een deel van hen een uitkering ontvangt van de gemeente of een vergoeding vanuit het COA.

Alert zijn

De Arbeidsinspectie stelt dat het schoonmaakbedrijf alert had moeten zijn. Op het moment dat een uitzendbureau zoveel personeel direct kan leveren, moet het zich afvragen, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt, of dit allemaal wel deugdelijk is gegaan. Het schoonmaakbedrijf heeft dit echter niet gedaan.

Boetes tot 8000 euro per werknemer

De Arbeidsinspectie wil alle betrokken partijen boetes opleggen voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en voor het niet verstrekken van identiteitsbewijzen. De boetes kunnen voor de bedrijven oplopen tot 8000 euro per werknemer. Het gaat om de vijf uitzendbureaus, een vakantiepark en de schoonmaakorganisatie.