VSR-DKS: 'schoonmaakproces monitoren en medewerkers goed ondersteunen'

VSR-DKS: 'schoonmaakproces monitoren en medewerkers goed ondersteunen'

De kwaliteit van het schoonmaakproces bewaken, door het proces te monitoren en zo nodig te corrigeren. Dat is het doel van het Dagelijks Kwaliteit Systeem, ook wel DKS. VSR ziet steeds meer dat het DKS gezien wordt als een controlesysteem, maar dit is volgens hen nooit de bedoeling geweest. ''Een DKS-ronde is niet zinvol als deze uitgevoerd wordt om een verplichting af te vinken of een individuele medewerker te toetsen.''

DKS is volgens VSR dus niet bedoeld om de kwaliteit van de schoonmaak of het functioneren van een individuele medewerker te beoordelen. ‘’Bij een juiste invoering van het DKS kan de schoonmaakkwaliteit wel profiteren van de regelmatige en structurele aanpak.’’ De objectleider voert samen met de schoonmaakmedewerker het DKS uit. Dit kan informatie opleveren die gebruikt kan worden om de medewerker beter te ondersteunen in zijn of haar werk. Ook vallen verstoringen buiten het schoonmaakprogramma op tijdens een DKS-ronde. VSR vindt het vooral belangrijk dat ‘’dankzij het DKS een medewerker direct gecomplimenteerd wordt met wat goed gaat, of wat extra gecoacht in iets wat minder goed gaat. Zo zorgen we met elkaar voor welkplezier, echt vakmanschap en een blije klant.’’