MKB-Nederland en VNO-NCW willen harde doelstellingen om regeldruk te verminderen

MKB-Nederland en VNO-NCW willen harde doelstellingen om regeldruk te verminderen

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen per departement harde doelstellingen om de regeldruk te verminderen. Dat zeggen ze in een reactie op het nieuws dat bedrijven door nieuwe wetgeving vorig jaar met meer regeldruk te maken kregen, wat ondernemers structureel 194 miljoen euro extra kostte.

“Het is schrikbarend dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen”, laten MKB-Nederland en VNO-NCW weten als reactie op het recent gepresenteerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het jaar 2022. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt: “We moeten terug naar harde reductiedoelstellingen per departement, meer uitzonderingen voor kleinere bedrijven en een steviger stok achter de deur.”

Regels worden te complex

Regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat, aldus de ondernemersorganisaties. Zo is er vorig jaar bijna 40 keer méér regeldruk bijgekomen (400 mln) dan er af is gegaan (11,5 mln). Vonhof: “Regels worden te complex en te duur en slaan extra zwaar neer bij bedrijven met weinig medewerkers. Los van minder regels hebben we vooral ook behoefte aan ándere en betere regels.”

Over de schutting gooien

Uit het jaarverslag en de adviezen van het ATR, dat erop moet letten of wetsvoorstellen niet tot hogere kosten en meer regeldruk leiden, komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven, zo signaleren de twee organisaties. “Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten. De handhaver controleert steeds vaker nog ‘papier tijgers’.”

Weer harde doelen nodig

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor opnieuw harde reductiedoelstellingen per departement, zoals die ook tussen 2002 en 2010 golden en er veel regels werden geschrapt. Vonhof: “Het stellen van harde, afrekenbare netto reductiedoelstellingen is het enige dat blijkbaar werkt. Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht.” Ook pleit hij voor een uitzonderingspositie voor kleinere bedrijven, zodat die minder te lijden hebben onder nieuwe regelgeving.