Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vallen vanaf 1 juli 2021 onder een cao, de 'Cao Aan de Slag'. De onderhandelaars van Cedris en VNG kwamen dit vorige week met de vakbonden FNV en CNV overeen. Volg Service Management op LinkedIn:

De cao geldt voor werknemers met een dienstverband bij een publieke organisatie die is belast met de uitvoering van de Participatiewet. De cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 gaat uit van een fulltime dienstverband van 37 uur per week en voorziet in een pensioenregeling bij PWRI.

Fatsoenlijk pakket

“Met deze cao wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarop iedereen volwaardig kan meedoen. En met een mooie naam voor deze cao: Aan de Slag! Want ook werknemers die een steuntje nodig hebben, willen aan het werk en hebben recht op een fatsoenlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat is vandaag onderstreept. Een fijne mijlpaal!”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Zekerheid en ontwikkelperspectief

Het arbeidsvoorwaardenpakket biedt voor de desbetreffende werknemers zekerheid en ontwikkelperspectief. De cao biedt mensen groeikansen in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan en geeft ruimte voor opleiding, begeleiding en stimulering vanuit het sociaal ontwikkelbedrijf. Een werknemer krijgt daarmee een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. De sociaal ontwikkelbedrijven vormen een vangnet wanneer er geen passend werk is bij reguliere werkgevers.

Duidelijkheid

Werkgevers en werknemers krijgen met deze geheel nieuwe cao duidelijkheid over de toe te passen arbeidsvoorwaarden. Dat geeft rust en zekerheid, ook als werknemers werken in verschillende werksoorten of gedetacheerd worden naar verschillende werkgevers.

Cedris draagt voor het eerst medeverantwoordelijkheid voor een cao. De reden hiervan is dat veel van de werknemers in dienst zijn van sociaal ontwikkelbedrijven, de leden van Cedris. Het onderhandelaarsresultaat wordt in de komende weken aan de achterbannen voorgelegd.

Lees ook: