Tenderoverzicht week 37 (donderdag 14 september

Tenderoverzicht week 37 (donderdag 14 september

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: EA Schoonmaak PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Opdrachtgever: Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Aantal inschrijvingen: 6
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf G. Ooyen (perceel 1), Asito B.V. (perceel 2)
Werkzaamheden: Het schoonmaken van de locaties van Stichting PCPO, minimaal volgens het opgestelde werkprogramma, waarbij tevens flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende locaties, tegen een vooraf overeengekomen budget.
Waarde: 487 670,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 100 // Prijs = 0
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308932/details)

Open: Aanbesteding schoonmaak Libréon

Opdrachtgever: Libréon, Stichting voor Katholiek- en Openbaar Onderwijs
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud voor 11 locaties in Breda en omstreken.
Gunningscriteria:Kwalitatieve aspecten = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 8 jaar.
Sluitingsdatum: 27/10/2023
Publicatiedatum: 07/09/2023
URL voor meer informatie: (link: Aanbesteding schoonmaak Libréon - Details - TenderNed)

Open: Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Politie
Werkzaamheden: De Opdracht omvat het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud op basis van een resultaatverplichting van de panden van de Politie. Percelen in Noord-Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noord-Holland, Amsterdam, Den-Haag, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant en Limburg.
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 25/10/2023
Publicatiedatum: 09/09/2023
URL voor meer informatie: (link: Schoonmaakdienstverlening - Details - TenderNed)

Gegund: Schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: RAV Brabant Midden-West-Noord
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Breedweer Facilitaire Diensten B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing.
Waarde: 467 052,00 euro
Gunningscriteria: Plan van aanpak = 30 // Prijs = 70
Contractduur:5 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (Schoonmaakdiensten en glasbewassing - Details - TenderNed)

Gegund: Europese aanbesteding - Reiniging woning na overlijden

Opdrachtgever: Politie Nederland
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Blue Facilitair B.V.
Werkzaamheden: Deze Europese aanbesteding omvat de reiniging van woningen na overlijden.
Waarde: 4 000 000,00 euro
Gunningscriteria: Borging en beheersing = 30 // Uitwerking van een casus = 70 // Prijs = PKV
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (Europese aanbesteding - Reiniging woning na overlijden - Details - TenderNed)

Gegund: Gemeente Neder-Betuwe Europese aanbesteding schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Gemeente Neder Betuwe
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: SMB Willems B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakdiensten in 8 gebouwen met een sport-, school- of welzijnsfunctie, in totaal ruim 10.000 m2.
Gunningscriteria: Kwaliteitscriterium = 75 // Prijs = 25
Contractduur:8 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (Gemeente Neder-Betuwe Europese aanbesteding schoonmaakdiensten - Details - TenderNed)

Open: EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing

Opdrachtgever: SKOzoK
Werkzaamheden: De scope van de opdracht omvat de volgende werkzaamheden: Het verzorgen van reguliere en periodieke schoonmaakwerkzaamheden; Het uitvoeren van extra (specialistische) werkzaamheden op afroep; Het verzorgen van glasbewassingsdienstverlening; Het bijvullen van sanitaire artikelen en verhelpen van kleine verstoringen aan de sanitaire dispensers; Het aansturen van schoonmaakmedewerkers van Aanbestedende dienst via een undermanagement structuur.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 65 // Prijs = 35
Contractduur: 3 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 24/10/2023
Publicatiedatum: 13/09/2023
URL voor meer informatie: (link: EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Details - TenderNed)