Effektief en Batavia Stad zetten samenwerking voort

Effektief en Batavia Stad zetten samenwerking voort

Effektief is sinds 2018 verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud bij Batavia Stad. Nu, ruim 5 jaar later, zetten zij de samenwerking voort. De doorstart symboliseert een nieuwe fase met focus op duurzaamheid, ontzorging en het creëren van excellente bezoekersbeleving.

Het nieuwe schoonmaakcontract dient als ijkpunt om de samenwerking tussen Batavia Stad, ketenpartners en Effektief te intensiveren. Batavia Stad mag zich met het BREEAM-certificaat ‘Very Good’, een platform voor duurzame/vintage pop-upstores en biodiversiteitsstimulans door fruitbomen, vogelkastjes en insectenhotels met recht een duurzaam ‘Winkelcentrum 2.0’ noemen. Deze hergunning is het startpunt van de gezamenlijke reis van Batavia Stad en Effektief naar next level duurzaamheid, waarbij circulariteit, CO²-uitstootreductie en ketensamenwerking centraal staan.