Tenderoverzicht week 44 (donderdag 2 november)

Tenderoverzicht week 44 (donderdag 2 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaakonderhoud gemeente Sliedrecht

Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing van diverse gebouwen van gemeente.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Sluitingsdatum: 06/12/2023
Publicatiedatum: 25/10/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314455/details)

Gegund: Schoonmaak en glasbewassing Duitsland / Cleaning services and window cleaning Germany

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: Facility Services B.V Wuppertal (Perceel 1), DeFaCo B.V. (handelend onder de naam Breedweer) (Perceel 2)
Werkzaamheden: De opdracht betreft het uitvoeren van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing welke vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie. Het betreffen de locaties Münster, Lohheide en Geilenkirchen. Vanwege de geografische ligging is de opdracht verdeeld in twee percelen: Perceel 1 Münster en Lohheide; Perceel 2 Geilenkirchen.
Waarde: 887 794,65 euro
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314428/details)

Gegund: Europese openbare aanbesteding Schoonmaak AMOLF-ARCNL

Opdrachtgever: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Vebego Cleaning Services
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud locatie AMOLF en ARCNL.
Waarde: 979 649,00 euro
Gunningscriteria: Personeel = 15 // Beoordeling = 30 // Overig = 15 // Presentatie = 10 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314819/details)

Gegund: Ea Schoonmaak en aanverwante diensten Oekraïne-opvanglocaties

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: CSU B.V. en FSH B.V.
Werkzaamheden: Onderhavige opdracht betreft schoonmaakonderhoud, glasbewassing, sanitaire voorzieningen en afvalverwijdering op de vluchtelingen-opvanglocaties aan de Anton Philipsweg 3 en Thebe 22 in Hilversum. Mogelijk nieuwe opvanglocaties kunnen ook onder deze overeenkomst gevoegd worden.
Waarde: 3 000 000,00 euro
Gunningscriteria: Plan van Aanpak = 15 // Resultaatsgerichte schoonmaak en controles = 25 // Afvalmanagement = 20 // Service Level Agreement = 40 // Prijs = 20
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314890/details)

Gegund: Schoonmaak

Opdrachtgever: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Aantal inschrijvingen: 12
Opdrachtnemer: FSH B.V., MAS Dienstverleners B.V. en Marcella de Schoonmaakspecialist Scholen B.V.
Werkzaamheden: Het schoonmaken van alle locaties van MSA, op basis van het opgestelde werkprogramma, waarin reguliere schoonmaak, periodieke schoonmaak, glasbewassing en het vloeronderhoud zijn opgenomen. Per locatie is een ruimtestaat opgesteld, vergezeld van gebouwplattegronden.
Waarde: 800 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314903/details)

Gegund: Samen tussen Amstel en IJ (Staij) openbaar basisonderwijs - schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: "Samen tussen Amstel en IJ", Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Aantal inschrijvingen: 6
Opdrachtnemer: CSU B.V. (Perceel 1-3), Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. (Perceel 4), Anjer Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. (Perceel 5)
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing in 23 openbare basisscholen in Amsterdam, verdeeld over 5 percelen.
Waarde: 1 356 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 75 // Prijs = 25
Contractduur: 8 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314994/details)

Open: EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke opvang Oekraïne

Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Werkzaamheden: De scope van de opdracht omvat de volgende werkzaamheden: Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud; Vuilafvoer; Bijvullen van sanitaire middelen; Extra werkzaamheden op afroep; Glasbewassing. Buiten scope vallen de volgende werkzaamheden: De inkoop en het leveren van sanitaire middelen en dispensers. De opdracht omvat schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor de twee Oekraïense opvanglocaties in gemeente Hoeksche Waard, in Strijen en Piershil.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 17/01/2024
Publicatiedatum: 31/10/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315080/details)