Visie EW: ''We werken samen aan een duurzame toekomst'' 

Visie EW: ''We werken samen aan een duurzame toekomst'' 

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Janneke Verkerk, Algemeen Directeur bij EW Facility Services, haar visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022? 

‘’Het was opnieuw een bijzonder jaar. Na de start met een lockdown, zagen we ons land terugkeren naar ‘normaal’. Hotels gingen volledig open, net als bioscopen, theaters en musea. Ook de kantoormedewerker vond zijn weg terug. De ‘terugkeer naar normaal’ had impact op onze mensen en organisatie. We gingen van relatieve rust naar vol in bedrijf. Dat was zeker even wennen. Deze transitie hebben onze mensen fantastisch doorstaan, met hun enorme veerkracht en gedrevenheid. Zonder hen was het niet gelukt en daar zijn we ze heel dankbaar voor.’’ 

‘’In 2022 creëerden we weer stabiliteit. We rolden onze aangescherpte bedrijfsstrategie uit en koppelden dit aan een nieuwe merkbelofte: Expect more. Daarmee spreken we uit dat wij een vijfsterren gastvrijheid in schoonmaakdienstverlening creëren en positief bijdragen aan het leven van alle mensen die voor ons werken. Daarnaast bouwden we verder aan ons Innovatie Lab en de uitbreiding van ons marketing- en salesteam.’’ 

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna? 

‘’Als EW hebben we een heldere ambitie: het beste schoonmaakbedrijf van Nederland zijn; voor onze opdrachtgevers, onze mensen en iedereen die met onze organisatie in contact komt. Klanttevredenheid en klantgerichtheid zijn belangrijke thema’s binnen onze organisatie. Daarnaast hebben we een stevige groeiambitie, waarbij focus ligt op de segmenten zorg en kantoren. Daar zien we kans voor een flinke uitbreiding van ons marktaandeel. Daarom deze we in 2021 en 2022 al investeringen in het verstevigen van ons marketing- en salesteam en het verder professionaliseren van onze dienstverlening in de zorg. Afgelopen september begon Sjoerd Dijkstra als commercieel directeur. Met zijn lange staat van dienst binnen de schoonmaakwereld, kennis van het zorgsegment en ervaring op marketing en innovatie willen we de komende jaren versnellen.’’

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid? 

‘’Wij nemen de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN als uitgangspunt en focussen ons op de SDG’s waar we als organisatie echte impact kunnen maken. We gaan uit van onze eigen organisatiekracht en richten ons daarom op duurzaamheidsdoelstellingen die betrekking hebben op onze mensen, materialen en middelen, innovaties en partnerschappen. We splitsen daarbij duurzaamheid op in sociale duurzaamheid en duurzaamheid met oog op het klimaat. Op het gebied van sociale duurzaamheid hebben we sinds 2018 ons programma Sterk in je Werk. Dit gaat over vitaliteit, gezondheid en gelukkig leven, maar ook het bieden van eerlijke en gelijke kansen aan mensen die bij ons werken of willen werken. Dat we dit succesvol inzetten, zagen we begin augustus met het behalen van trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.’’ 

‘’Ons programma Sterk voor ons Klimaat richt zich op de impact die we kunnen maken op het klimaat. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met Nexio Projects, een expert-organisatie die ons ondersteunt en begeleidt naar een duurzamere toekomst. Ondertussen zetten we op locaties afvalcoaches in, werken we met impactanalyses die duurzaamheidsresultaten aantoonbaar maken voor opdrachtgevers en verduurzamen we ons wagenpark. Om onze dienstverlening in duurzaamheid te blijven ontwikkelen, is er het Innovatie Lab. Een platform waar schoonmaak, beleving en innovatie samenkomen en waar wij samen met onze partners aan een duurzame toekomst werken.’’

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering? 

‘’Naast dat we werken met ons eigen digitale operationele proces, zien we dat de inzet van technologie ook bijdraagt aan diverse oplossingen binnen facility management. Zo zetten we bijvoorbeeld sensoren in, onder de naam datagestuurd schoonmaken. De sensoren meten de bezettingsgraad en gebruiksintensiteit van ruimtes. Ook meten ze de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Al deze informatie delen we met onze opdrachtgevers en hun ketenpartners. Doordat we steeds meer gebruik maken van data, zijn we samen met opdrachtgevers en ketenpartners in staat om het werk zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Daarnaast biedt het kansen voor de integratie van taken.’’ 

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten? 

‘’We snappen dat de cao-aanpassing een forse impact heeft wanneer we deze doorvoeren in onze tariefstelling. De redenen zijn echter zeer gegrond, namelijk dat onze schoonmakers moeite hebben met de oplopende kosten van hun levensonderhoud en de forse ontwikkeling van het Wettelijk Minimum Loon. In relatie tot het laatste moest het loonhuis wel worden aangepast om aan de wet te blijven voldoen. Daarnaast was en is het behoud van het onderscheidend vermogen van de sector van belang. Door een beter loonhuis houden we concurrentie vanuit andere branches op afstand en blijven we een aantrekkelijke branche om in te starten, te blijven werken en verder door te groeien. Het kunnen blijven waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van schoonmaakdienstverlening binnen een aantrekkelijke branche met eerlijke lonen is een gedeelde verantwoordelijkheid met onze opdrachtgevers. Dit als schoonmaakorganisatie zelf absorberen is geen doen en dat betekent dat wij in gesprek zijn met onze opdrachtgevers over onze tariefstelling.’’ 

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken? 

‘’Samen met die van alle andere leden van Schoonmakend Nederland, worden onze belangen behartigd door deze werkgeversorganisatie. We hebben er vertrouwen in dat Schoonmakend Nederland samen met de sociale onderhandelingspartners CNV en FNV net als eerdere rondes in goed en constructief overleg een nieuwe cao kunnen sluiten die recht doet aan de belangen van werknemers en werkgevers.’’ 

Meer visie? 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten! 

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.