Eindejaarsuitkering 2023: meest gestelde vragen

Eindejaarsuitkering 2023: meest gestelde vragen

Het einde van het jaar staat alweer bijna voor de deur. Dat betekent niet alleen donkere dagen, kaarsen en de feestdagen, maar ook dat de eindejaarsuitekring weer betaald moet worden. Maar wie krijgt die uitkering? Wanneer? En hoe hoog is dat bedrag?

Hieronder de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen rondom de eindejaarsuitkering.

1. Wie krijgt de eindejaarsuitkering?

De werknemers die op 31 december langer dan zes maanden bij een werkgever werken, krijgen de eindejaarsuitkering. Maar ook werknemers die gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan en langer dan zes maanden voor een werkgever hebben gewerkt, hebben recht op de eindejaarsuitkering.

2. Wanneer moet de eindejaarsuitkering betaald zijn?

De eindejaarsuitkering moet uiterlijk 15 december betaald zijn, zodat de werknemers het geld nog voor de feestdagen hebben.

3. Hoe bereken je de eindejaarsuitkering?

Je berekent de eindejaaruitkering over het loon dat de werknemer van 1 januari tot en met 31 december (= referteperiode) heeft verdiend. Als een werknemer korter in dienst is geweest, is die periode vanzelfsprekend korter. Als de werknemer het hele jaar in dienst is, dan bereken je de eindejaarsuitkering als volgt:

  • Bij betaling van het loon per maand: De verdiensten op basis van het uurloon in de maanden januari tot en met november gedeeld door 11 en vervolgens vermenigvuldigd met 12. De eindejaarsuitkering 2023 is 4,75 procent van dit bedrag.
  • Bij betaling van het loon per 4 weken: De verdiensten op basis van het uurloon in de loonperioden 1 tot en met 12 gedeeld door 12 en vervolgens vermenigvuldigd met 13. De eindejaarsuitkering 2023 is 4,75 procent van dit bedrag.

4. Een werknemer is na contractwisseling korter dan zes maanden in dienst bij een werkgever. Heeft de werknemer toch recht op de eindejaarsuitkering? Wie betaalt de eindejaarsuitkering?

Bij contractwisseling neemt de werknemer zijn dienstjaren mee. Dat betekent dat de werknemer ook na contractwisseling langer dan zes maanden gewerkt heeft en dus recht heeft op een eindejaarsuitkering. De vorige werkgever betaalt de eindejaarsuitkering tot het moment dat de werknemer uit dienst gaat. De nieuwe werkgever betaalt de eindejaarsuitkering vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, ook als de werknemer op 31 december korter dan zes maanden bij deze (nieuwe) werkgever werkt.

5. Wordt de eindejaarsuitkering altijd netto uitbetaald als reiskosten?

Dat is afhankelijk van de situatie. Als de werknemer nog geen reiskosten woon-werkverkeer heeft gehad en het bedrag (kilometers over het hele jaar x € 0,21) is hoger dan de eindejaarsuitkering, dan kan het hele bedrag netto worden uitbetaald. Heeft de werkgever de werknemer alle kosten voor woon-werkverkeer al vergoed door een reiskostenvergoeding, heeft de werknemer een auto van de zaak (al dan niet met bijtelling) of regelt de werkgever het vervoer op een andere manier, dan moet de eindejaarsuitkering bruto worden uitbetaald. Als een deel van de reiskosten voor woon-werkverkeer al is vergoed of het bedrag aan reiskosten (aantal kilometers x € 0,21) is veel minder dan de eindejaarsuitkering, dan betaalt de werkgever een gedeelte netto en het deel van de eindejaarsuitkering dat dan nog overblijft wordt bruto betaald.

WKR

Reiskosten zijn een gerichte vrijstelling die geen beslag leggen op de WKR (werkkostenregeling). Als een werkgever voldoende ruimte heeft in de WKR, kan hij een deel van de eindejaarsuitkering dat bruto betaald moet worden ook netto betalen ten laste van de WKR. Die keuze is aan de werkgever.

Bron: Schoonmakend Nederland

Lees ook: