Werkgeversverenigingen roepen op: schrap verhoging minimumloon

Werkgeversverenigingen roepen op: schrap verhoging minimumloon

De werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland doen een oproep aan de Tweede Kamer om de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli dit jaar te schrappen. Ook Schoonmakend Nederland is één van de ondertekenaars van de brandbrief.

Door het stijgen van de lonen, zijn er problemen ontstaan bij voornamelijk de kleinere werkgevers. Dat is wat de vertegenwoordigers van de Nederlandse ondernemers zien. Het minimumloon is in de afgelopen maanden namelijk behoorlijk gestegen. Volgens berekeningen gaat het om 18 tot 31 procent. Het gaat hierbij om een optelsom van reguliere, halfjaarlijkse indexaties, de bijzondere verhoging van het WML met 8,05 procent per 1 januari 2023 en de invoering van het wettelijk minimumuurloon sinds 1 januari 2024, die afhankelijk van de werkweek tot een stijging leidt van meer dan tien procent.

40.000 banen verloren gegaan

De gestegen loonkosten zijn moeilijk te dragen voor voornamelijk de kleinere werknemer. Volgens een evaluatie van het ministerie van SZW hebben de minimumloonverhogingen ervoor gezorgd dat 40.000 banen verloren zijn gegaan. Dit gaat vooral om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die moeilijk een andere baan kunnen vinden.

In beweging

Door de verhoging van het minimumloon, hebben bedrijven te maken met hogere loonkosten voor medewerkers. Dit geldt ook voor de medewerkers die net boven het minimumloon verdienen. Om de afstand tot het minimumloon te verkleinen, moeten de lonen van ook deze medewerkers stijgen. Dit alles zorgt ervoor dat het hele loongebouw in beweging komt.

60 procent voor gepensioneerden

De Tweede Kamer worstelt zelf ook met de voorgenomen verhoging. Het voorstel kost namelijk 850 miljoen euro en de dekking van dit bedrag komt voort uit een verhoging van de bankbelasting, hogere tarieven in box twee en drie en het schrappen van de vrijstelling op de belasting bij de inkoop van eigen aandelen. Daarbij komt dat de voorgenomen verhoging van het minimumloon voor 60 procent terechtkomt bij gepensioneerden. Dit komt doordat de AOW-uitkering gekoppeld is aan het minimumloon. Volgens de leden van de Tweede Kamer komt daardoor een gedeelte van het geld terecht bij gepensioneerden die dit niet nodig hebben.

Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland staat achter het streven naar meer bestaanszekerheid voor medewerkers. “De focus op alleen het verhogen van het wettelijk minimumloon (WML) is niet terecht. De werkgeverslasten blijven onverminderd hoog en premies werden onlangs wederom verhoogd”, aldus Schoonmakend Nederland.

Bron: Flexmarkt

Lees ook: