Gom, Erasmus Universiteit en BIG 'R reduceren 63 procent afval

Gom, Erasmus Universiteit en BIG 'R reduceren 63 procent afval

Gom, haar opdrachtgever Erasmus Universiteit Rotterdam (Real Estate & Facilities) en impactcentrum BIG 'R (verbonden aan de EUR) sloegen vorig jaar de handen ineen om het gedrag van campusgebruikers positief te beïnvloeden en met elkaar het zwerfafval op de campus van de EUR te verminderen. Door de inzet van de op maat gemaakte interventies, werd het zwerfafval in de ruimtes van Langeveld Building met maar liefst 63 procent gereduceerd.

Het doel van de team up was dat schoonmakers niet eerst rommel hoeven op te ruimen, maar direct kunnen gaan schoonmaken. Dit zorgt voor een groter gevoel van respect, meer werkgeluk én een betere kwaliteit van de schoonmaak. Uiteindelijk resulteert dat in een betere beleving op de campus voor studenten en medewerkers.

Interventies

Onder leiding van onderzoekers van BIG ‘R zijn studenten van de EUR gestart met het onderzoeken van gedrag van de studenten in twee gebouwen op de campus. Op basis van dit onderzoek zijn verschillende interventies bedacht en ingezet om het opruimgedrag positief te beïnvloeden. Eind maart vond de presentatie plaats en werden de eindresultaten van het project gedeeld met alle betrokkenen. En die resultaten waren dus zeer positief.

Wetenschappelijk onderbouwde gedragsaanpak

Het is niet voor het eerst dat Gom zich inzet om gedragsverandering bij eindgebruikers op een positieve manier te beïnvloeden. Sinds 2017 zet het schoonmaakbedrijf bij opdrachtgevers een gedragsaanpak in met goede resultaten. Door de samenwerking met BIG ‘R bij de EUR is daar nu een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van gemaakt. Mieke Sprinkhuizen, branchemanager innovatie bij Gom: “We leren enorm veel van onze samenwerking met BIG ‘R, bijvoorbeeld dat er geen one size fits all bestaat. Elke situatie moet opnieuw onderzocht worden.” Inge Merkelbach, managing director bij BIG ’R, vult aan: “De inzichten rondom gedragskennis zijn bij alle betrokkenen vergroot door deze samenwerking. Als zelfstandig impactcentrum zijn we trots dat we daaraan kunnen bijdragen. En met het mooie resultaat in Langeveld Building maken we met elkaar écht maatschappelijke impact. Zo'n samenwerking met het bedrijfsleven – en dus met Gom – helpt dan hierin.” 

Vervolgstappen

Gom vindt het belangrijk om met innovatie een betere werkomgeving te creëren voor collega's op de werkvloer en daarmee hun werkgeluk te verhogen. Ook tijdens dit project komt duidelijk naar voren dat collega's deze inzet kunnen waarderen. De schoonmaakmedewerkers voelen zich serieus genomen en gehoord. Ze zijn blij dat dit probleem op deze manier aangepakt wordt. En dat smaakt natuurlijk naar mer. Gom, EUR en BIG ‘R zijn in gesprek om samen het vervolg te bepalen. Want dat de strategische samenwerking wordt voortgezet, is overduidelijk. Roeland Waalwijk, contractmanager Real Estate & Facilities bij EUR, sloot de presentatie af met de woorden: “Het is waardevol om samen te werken aan een thema dat ons allemaal raakt (zwerfafval). Hier zijn we naar op zoek, naar zo'n strategische én wetenschappelijke samenwerking waarbij we elkaar versterken.”   

Lees meer: