Sociale innovatie bij schoonmakers Gemeente Etten-Leur succesvol

Sociale innovatie bij schoonmakers Gemeente Etten-Leur succesvol

Het komt dagelijks voor: schoonmakers die schromen om hun werk te doen, omdat ze de klant niet willen storen. Om het contact tussen kantoorpersoneel en schoonmaker te verbeteren, begonnen WVS Schoonmaak en Gemeente Etten-Leur het succesvolle sociale innovatieproject 'Hoi! Mag ik even helpen?'.

In steeds meer organisaties wordt niet in de avond, maar tijdens kantooruren schoongemaakt door schoonmaakprofessionals. Deze vorm van dagschoonmaak waarbij zowel kantoorpersoneel als schoonmakers gelijktijdig gebruik maken van de werkvloer, vraagt een goede verstandhouding en afstemming tussen beide partijen. Het project Hoi! Mag ik even helpen? bij Gemeente Etten-Leur droeg daaraan bij door onderling contact te stimuleren, medewerkers te ontwikkelen en de beeldvorming over schoonmakers te verschuiven van storende naar helpende dienstverlener.

Kennismaken

Het project duurde zes maanden en bestond uit drie onderdelen, waarvan het eerste draaide om kennismaking en bewustwording. Zo startten de schoonmakers hun werkdag vanaf dat moment met het dragen van voornaambordjes op hun werkkleding. Daarnaast werd er een rondgang gehouden, waarbij alle afdelingen van de gemeente werden getrakteerd op gebakjes en posters. Het schoonmaakteam vroeg op informele manier aandacht voor het project en raakte spontaan aan de praat. Tijdens een bezoekje aan de collegevergadering ontmoetten ze wethouder René Verwijmeren: “Elkaar waarderen op het werk en onderling verbinding opzoeken is voor mensen heel belangrijk. Zo zou ik het overal wel willen zien!”

Praktische tools

In het tweede projectonderdeel werd een nieuw afstemmingssysteem tussen kantoorpersoneel en de schoonmakers geïntroduceerd; de Groen-Roodkaarten. Door middel van deze dubbelzijdige gekleurde kaarten kan aangegeven worden of de werkplek al schoongemaakt is óf nog schoongemaakt moet worden. “Zo weet je precies waar je hulp gewenst is en kun je makkelijk afstemmen met de omgeving,” licht WVS Schoonmaak-voorvrouw Jolanda Braspenning de voordelen toe.

Positieve verandering

Tot slot kregen alle schoonmakers wekelijks compacte workshops over communicatie, samenwerken en meedenken met de klant. Voorvrouw Jolanda hield medewerkers van de gemeente bovendien op de hoogte van de projectvorderingen door berichtjes te plaatsen op het intranet. Adviseur Facilitaire Diensten van Gemeente Etten-Leur Harry Smit omschrijft: “Ik zie echt een positieve verandering. Mensen zijn opener en kennen elkaars naam. De schoonmaakdienstverlening was al goed, maar ik zie nu nog meer betrokkenheid en flexibiliteit bij het team. We hebben als gemeente met dit project echt iets willen doorbreken en dat is gelukt.”

Succesformule delen

WVS Schoonmaak en Gemeente Etten-Leur willen de succesformule van de sociale innovatie graag delen met collega-schoonmaakbedrijven, gemeenten en andere geïnteresseerden. Voor de juiste kennisoverdracht en goede uitrol van het project is een programmaplan ontwikkeld. Hierin worden de tools, acties en voorwaarden benoemd om het project te laten slagen. Interesse? Dan kun je een mailtje sturen naar WVS Schoonmaak.

Lees meer: