Arbeidsinspectie controleert op veilig werken met schoonmaakmiddelen

Arbeidsinspectie controleert op veilig werken met schoonmaakmiddelen

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet vanaf deze zomer tot eind oktober 2024 een inventarisatie bij schoonmaakbedrijven naar het veilig werken met schoonmaakmiddelen. Doel van deze inventarisatie is te onderzoeken met welke middelen gewerkt wordt.

Afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie wordt al dan niet een verdere inspectie ingericht. Let op dat er nu wellicht niet gehandhaafd wordt op het gebruik van schoonmaakmiddelen, maar de inspectie zal altijd vragen naar de RI&E. Belangrijk dus om deze goed op orde te hebben.

RI&E verplicht

Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Ze dragen positief bij aan de motivatie en productiviteit van medewerkers. Daarnaast wil je als werkgever weten waar de risico’s liggen zodat je bijvoorbeeld verzuim door onjuiste arbeidsomstandigheden of ongevallen kan voorkomen. In de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) doe je als werkgever onderzoek naar mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden. En je probeert deze te verbeteren. De RI&E is noodzakelijk, nuttig en wettelijk verplicht voor alle werkgevers.

RI&E Schoonmaak

Heeft jouw schoonmaakbedrijf nog geen RI&E? Alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die aangesloten zijn bij het bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kunnen gratis gebruik maken van de RI&E Schoonmaak. Je hebt alleen een inlogcode nodig, die je aanvraagt bij de Ras.

Lees meer: