Schoonmakend Nederland heeft Milieutool over werken met gevaarlijke stoffen geüpdatet

Schoonmakend Nederland heeft Milieutool over werken met gevaarlijke stoffen geüpdatet

Om als schoonmaakbedrijf snel in inzicht te krijgen in de relevante milieuvoorschriften waaraan je moet voldoen, heeft Schoonmakend Nederland een milieutool ontwikkeld. De Milieutool is geactualiseerd vanwege de invoering van de Omgevingswet eerder dit jaar. De tool is beschikbaar voor leden van Schoonmakend Nederland.

Als schoonmaakbedrijf heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zeker wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen, ze opslaat en/of vervoert. Schoonmaakmiddelen worden vaak als gevaarlijke stoffen beschouwd. Met de tool breng je via een vragenlijst jouw activiteiten in kaart en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. De tool geeft direct aan of je bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet aan vragen.

Inzicht

In eerste instantie is de milieutool gemaakt voor bedrijven die het ISO 14001 milieumanagementsysteem hebben of willen halen. Bij de audit voor dit certificaat moet je aantonen dat je bedrijf op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving en daar ook naar handelt. Met de milieutool kun je aan de hand van een aantal vragenlijsten in een Excel-document in kaart brengen om welke wet- en regelgeving het gaat. Daarbij kun je ook doorklikken naar de betreffende wetteksten en/of achtergrondinformatie.

Tool geüpdatet

Met ingang van dit jaar is alle milieuwetgeving, samen met andere wetgeving die te maken heeft met de leefomgeving, ondergebracht in de Omgevingswet. De milieutool is hierop aangepast en heeft daarom dit jaar een grondige update ondergaan. Op het eerste tabblad (informatie tool) staat een handleiding voor het gebruik van de tool.

Lees meer: