Vijf tips om je schoonmaakpersoneel te behouden

Vijf tips om je schoonmaakpersoneel te behouden

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om te voorkomen dat je kostbare schoonmaakpersoneel via de achterdeur verdwijnt naar de concurrent. Het vinden van vervanging is immers een vrijwel onmogelijke klus. Daarom vijf tips voor het beste personeelsbehoud.

Uit onderzoek van vakbond CNV bleek dat werkgevers momenteel te weinig doen om hun bestaande personeel te behouden. "Werkgevers zetten de achterdeur wagenwijd open. Ongekend in zo’n krappe arbeidsmarkt", zei CNV-voorzitter Piet Fortuin daarover.

Naast zorgen voor een goed loon en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zijn er nog een aantal zaken die je als werkgever kunt doen om schoonmaakpersoneel te behouden. Vijf tips:

TIP 1: Activeer gevoel van trots

De meeste nieuwe schoonmaakmedewerkers horen maar weinig over het nut, de doelen en de missie van het bedrijf waarin ze terecht zijn gekomen. Maak duidelijk: Je bent niet zomaar een schoonmaakmedewerker, maar je zorgt voor een schone, hygiëne en veilige werk-, leer- of woonomgeving. Jíj en jouw collega's zorgen ervoor dat Nederland kan draaien.

Laat de medewerker weten wat zijn of haar maatschappelijke relevantie is. Geef diegene het gevoel onmisbaar te zijn, zodat hij of zijn -terecht- trots kan zijn op het werk dat ze dagelijks doen.

TIP 2: Zorg voor duurzame arbeidsvoorwaarden

Zorg ten eerste natuurlijk voor een goed salaris. Maar daarnaast zijn ook zaken als maatwerk, flexibiliteit, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijk. Dat willen steeds meer werknemers als ze kijken naar de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. Ook moet een stap terug kunnen, tijdelijk of als demotie op latere leeftijd omdat het schoonmaakwerk te zwaar wordt. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling moet er tijdens de gehele loopbaan blijven.

Wat ieder nodig heeft, hangt heel sterk af van de persoon en zijn of haar situatie. Hierbij is goed, open en regelmatig communiceren daarom onmisbaar.

TIP 3: Opkweken wat je al hebt

Grote kans dat een aantal van jouw schoonmaakmedewerkers veel meer in hun mars hebben dan ze nu (kunnen) laten zien. Kijk naar de vaardigheden en competenties die zij hebben en of ze geschikt zijn om door te groeien naar bijvoorbeeld meewerkend voorman of -vrouw of objectleider. Voor hen een mooie manier om zichzelf te ontwikkelen en voor jou als werkgever handig omdat diegene de klant, diens wensen én het team ter plaatse al helemaal kent.

TIP 4: Blijf in gesprek

De baan voor het leven is allang verdwenen. Markten, mensen en voorkeuren zijn grilliger dan voorheen, de hele wereld is onzekerder dan ooit geworden. Bedrijf en werknemer moeten regelmatig opnieuw met elkaar om de tafel om antwoorden te vinden op de vraag: passen wij nog wel bij elkaar? Hebben wij elkaar nog voldoende te bieden? Zo ja, wat is dat precies en hoe gaan we dat elkaar bieden?

Heel belangrijk zijn de antwoorden op de vragen ‘waar word ik blij van’, en ‘wat kan ik daarvan kwijt in mijn werk.’ Zo komen je medewerkers op de functies en rollen die ze goed kunnen vervullen.

TIP 5: Werk samen

Je bent niet de enige die moeite heeft om de juiste mensen binnen te halen en ze binnen te houden. Dus is het niet meer zo vreemd wanneer schoonmaakbedrijven met elkaar samenwerken om tekorten tegen te gaan, of zelfs als concurrenten samenwerken om voldoende en gekwalificeerd personeel te ontwikkelen voor de ontwikkeling van een cluster bedrijven of van de branche als geheel. Je kunt medewerkers meer promotie- en ontwikkelmogelijkheden bieden als je ze 'deelt' met andere schoonmaakbedrijven of van elkaar overneemt. Werken op verschillende plekken, en onder diverse omstandigheden maakt schoonmaakmedewerkers nog waardevoller.