Meer mensen met arbeidsbeperking laten werken bij reguliere werkgevers

Meer mensen met arbeidsbeperking laten werken bij reguliere werkgevers

Meer mensen met een arbeidsbeperking laten werken bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft deze week extra stappen aangekondigd om de Banenafspraak te verbeteren.

Het is voor mensen met een arbeidsbeperking niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Daarom is in het sociaal akkoord van 2013 de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. Minister Schouten wil daarom actie.

Loonkostensubsidie voor mensen in de WIA

In een brief aan de Kamer schrijft zij onder meer dat er meer mensen tot de doelgroep Banenafspraak gaan behoren, dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en dat mensen die al tot de Banenafspraak behoren maar nog niet werken, actief in beeld worden gebracht. "Ook gaan we het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak indienen."

Eerlijke kans

Minister Schouten: “Zeker mensen met een arbeidsbeperking, die al voor veel zaken in het leven moeten knokken, verdienen een eerlijke kans op een baan. Vele werkgevers bieden al werk. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Maar, het kan absoluut beter. Juist ook bij de overheid. Die stap voorwaarts moeten we gezamenlijk zetten. Deze maatregelen dragen daaraan bij.”

Matching verbeteren

Met enerzijds onder andere het verbreden van de doelgroep en het beter in beeld brengen ervan, en anderzijds het bieden van de banen, zijn we er nog niet, zo stelt zij. "Immers, niet alle banen zijn geschikt voor iedere persoon. Daarom zijn met werkgevers en de uitvoering nieuwe afspraken gemaakt om de matching verder te verbeteren."

Demonstratie

Ruim 8.000 werknemers van sociaal werkbedrijven uit heel Nederland hebben afgelopen woensdag gedemonstreerd in Utrecht, om duidelijk te maken dat zij, net zoals andere branches, onder meer een loonsverhoging willen vanwege de stijgende kosten en ook een verhoging van de reiskostenvergoeding (van 0,10 euro per kilometer naar 0,21). Een belangrijk punt was ook dat ze niet meer willen worden weggezet als tweederangsburgers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV.