Tenderoverzicht week 23 ( donderdag 8 juni)

Tenderoverzicht week 23 ( donderdag 8 juni)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Rijnmond Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing

Opdrachtgever: Rijnmond
Werkzaamheden: Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing.
Waarde: 75 000,00 euro
Gunningscriteria: G1. Controle op afspraken = 32 // G2. Communicatie = 18 // G3. Goed werkgeverschap = 27 // G4. Casus = 14 // Presentatie = 9
Contractduur: 4 jaar.
Sluitingsdatum: 10/07/2023
Publicatiedatum: 31/05/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299452/details)

Gegund: Museum Catharijneconvent EA Schoonmaakdienstverlening & Glasbewassing

Opdrachtgever: Museum Catharijneconvent
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing in museale omgeving. Betreft circa 36500 m2 schoon te houden oppervlakte en circa 3200 m2 glas, in drietal geschakelde panden in binnenstad van Utrecht.
Voor de genoemde diensten zal door de Opdrachtgever met de opdrachtnemer een prestatieovereenkomst worden afgesloten.
Contractduur: 3 jaar en kan 5 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299348/details)

Open: Schoonmaak en Glasbewassing

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Werkzaamheden: 22 locaties met een totaal vloeroppervlak van circa 10.700 m2 en glasoppervlak van circa 18.000 m2.
Gunningscriteria: Kwalitatieve aspecten = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar.
Sluitingsdatum: 24/07/2023
Publicatiedatum: 02/06/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299357/details)

Open: Schoonmaakdienstverlening & Glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting ArtEZ
Werkzaamheden: ArtEZ wil één schoonmaakpartij vinden die aansluit bij de wensen en gestelde eisen. De aanbesteding betreft de resultaatgerichte schoonmaak, gedeeltelijk inspanningsgerichte schoonmaak en de periodieke werkzaamheden (inclusief glasbewassing) ten behoeve van de twaalf locaties van ArtEZ in Arnhem, Zwolle en Enschede. Tevens is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanvullen van de sanitaire voorzieningen.
Gunningscriteria: K1. Duurzaamheid en SROI = 20 // K2. Plan van aanpak dienstverlening = 50 // K3. Ambitie regieorganisatie = 30 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan 2 keer met 2 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 15/09/2023
Publicatiedatum: 03/06/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299670/details)

Gegund: Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: Inkoop Midden Groningen
Aantal inschrijvingen: 6
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaak van kantoorgebouwen en andere voor de gemeente Midden-Groningen.
Waarde: 645 000,00
Gunningscriteria: Partnership = 250 // Aandacht voor mens en maatschappij = 200 // Hostmanship = 100 // Ontzorgen iedere dag = 150 // Schoonmaak/ glasbewassing = 250 // Sanitaire voorzieningen = 50
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299490/details)

Gegund: EA Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing IISG en NHI

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen NHI en IISG
Aantal inschrijvingen: Perceel 1: 4 Perceel 2: 4
.Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf "Victoria" B.V.
Werkzaamheden: Voor het Nederlands Herseneninstituut (NHI) en voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is deze Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud in de markt gezet. Beide instituten zijn onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Voor meer informatie over de KNAW, zie www.knaw.nl. De opdracht bestaat uit dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud en glasbewassing. De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen waarbij Perceel 1 locatie NHI betreft en perceel 2 IISG.
Gunningscriteria: Perceel 1: Implementatie en dagelijkse invulling en casus vloeronderhoud= 250 // Schoonmaak specifieke ruimte deelvraag k2a = 90 // Schoonmaak specifieke ruimte deelvraag k2b = 30 // Schoonmaak specifieke ruimte deelvraag k2c= 30 // Duurzaamheid en SROI = 150 // Risico's, kansen en aanbevelingen = 100 // Presentatie = 100 // Prijs = 250. Perceel 2: Implementatie en dagelijkse invulling en casus vloeronderhoud = 400 // Duurzaamheid en SROI = 150 // Risico's, kansen en aanbevelingen = 100 // Presentatie = 100 // Prijs = 250.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299535/details)

Open: Schoonmaak gemeentehuis Drimmelen

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Werkzaamheden: Schoonmaak gemeentehuis Drimmelen. Doel van deze aanbesteding is een contract voor kwalitatief hoogwaardige en sociaal verantwoorde schoonmaakonderhoud te sluiten tegen een marktconforme prijs.
Gunningscriteria: K1. Resultaatgerichte plan van aanpak = 1 // K2. Werkrelatie = 1 // Prijs = 1
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 17/07/2023
Publicatiedatum: 04/06/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299710/details)

Open: Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Werkzaamheden: Het schoonmaken conform werkprogramma van de locaties van Het Streek, inclusief de glasbewassing.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar.
Sluitingsdatum: 21/08/2023
Publicatiedatum: 04/06/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299794/details)

Gegund: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor de locatie KABK

Opdrachtgever: Hogeschool der Kunsten Den Haag
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: B2-Clean B.V.
Werkzaamheden: Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor de locatie KABK. Het betreft 1 locatie met totaal ongeveer 17.700 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoren/vergaderruimten, sanitaire ruimten, leslokalen/opleidingsruimten, ateliers en werkplaatsen voor studenten en verkeersruimten te onderscheiden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 95 // Prijs = 5
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299679/details)