Een schadeclaim voorkomen door het inzetten van de juiste cao

Een schadeclaim voorkomen door het inzetten van de juiste cao

Het is mogelijk om een schadeclaim van miljoenen euro's te ontvangen voor het niet toepassen van een cao. Vakbonden en werknemers kunnen met terugwerkende kracht een financiële vergoeding eisen als de arbeidsvoorwaarden uit een cao genegeerd worden, zoals minimumloon, pensioenregeling of weekendtoeslag. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken of er een cao geldt voor de arbeidsovereenkomst en wat de cao inhoudt.

Voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche geldt de cao met de naam ‘Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven. Aangezien deze cao bestaat, moet deze altijd toegepast worden. Samen met andere werkgevers is deze cao afgesloten met een vakbond. Dit heet een bedrijfstak-cao. De arbeidsvoorwaarden uit de cao zijn gelijk de afspraken met de werknemers. Geldt er een bedrijfstak-cao, maar pas je die niet toe? Dan kan de vakbond of een werknemer arbeidsvoorwaarden eisen, zoals bijvoorbeeld een pensioenregeling die niet in jouw ondernemings-cao (cao voor de hele onderneming) stond, maar wel in de bedrijfstak-cao.

Regelmatig checken

Cao-expert Jan Engelvaart adviseert om regelmatig te checken of een cao in jouw bedrijfstak algemeen verbindend is verklaard. “Cao’s worden vaak pas later algemeen verbindend verklaard. Het kan zijn dat een cao niet algemeen verbindend was op het moment dat jij een arbeidsovereenkomst aanging met een werknemer. Als de cao later wel algemeen verbindend wordt verklaard, moet jij de voorwaarden van die cao dus ook toepassen. Ook op werknemers die al een arbeidscontract hadden.”

Financiële gevolgen

Als je twijfelt over de beschrijving van je bedrijfsactiviteiten in de cao, laat dan een werkingssfeeronderzoek uitvoeren. Een verkeerde inschatting van de werkingssfeer kan namelijk grote financiële gevolgen hebben. Een voorbeeld: in de cao voor schoonmakers en glazenwassers staat dat iedere onderneming die ‘haar hoofd- of nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazenwassen in, op of aan gebouwen, woningen, straten/wegen, (huisvuil-)containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord’ onder de cao valt. Jij hebt in je winkel verkopers in dienst die twee keer per jaar de ruit moeten wassen. Je past de cao voor retail toe en niet de cao voor schoonmakers en glazenwassers. Dan kunnen je verkopers claimen dat ze recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden vanwege het schoonmaakwerk dat ze doen. Het gevolg: jij moet een financiële vergoeding betalen.

Uitzendkrachten

Binnen een onderneming zijn vaak verschillende mensen in dienst. Misschien heb je zelfs te maken met uitzendkrachten. Voor deze werknemers geldt de uitzend-cao. Het uitzendbureau past de cao toe op de arbeidsovereenkomst. Als bedrijfsactiviteiten veranderen, kan de cao veranderen. Engelvaart adviseert om bij twijfel van verandering een juridisch expert of een vakgenoot mee te laten kijken. Als laatst kan een cao aflopen, ofwel niet meer algemeen bindend, bijvoorbeeld na twee jaar. "Deze ‘cao-loze periode’ kan door cao-onderhandelingen soms wel negen maanden duren", licht Engelvaart toe. "In die periode bepaal je als werkgever dus zelf de arbeidsvoorwaarden."

Lees meer over