Schoonmaakbedrijven melden zich voor SchoonGarant Keurmerk

Schoonmaakbedrijven melden zich voor SchoonGarant Keurmerk

Sinds de introductie van het SchoonGarant Keurmerk op 1 juni hebben veertig schoonmaakbedrijven het keurmerk inmiddels gehaald of hopen deze te behalen in de komende periode. Het keurmerk is in nauwe samenwerking met meer dan dertig facilitaire diensterverleners uit het land tot stand gekomen en is geregistreerd bij het Keurmerkregister.

Het keurmerk heeft onder meer betrekking op de vakmanschap van de schoonmakers, het onderschrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het voldoen aan de eisen van Arbo en veiligheid. Voor de toetsing zijn acht inspecteurs aangesteld.

Eisenpakket

Andere aspecten die zijn opgenomen in het eisenpakket om in aanmerking te komen voor het keurmerk zijn bijvoorbeeld het volgen van de cao, integer zakendoen, een goed DKS systeem, goede zorg voor personeel en ID-controle. Alle eisen zijn onderverdeeld in subthema’s: uitstraling en imago, betrouwbaar bedrijf, financiële zekerheid, kwaliteit in uitvoering, vakbekwaam personeel, werken aan eerlijke arbeid en tot slot inzet voor milieu en MVO.

Samenwerking bevorderen

De thema’s tellen 35 componenten waarbij een minimale scoredrempel van zeventig procent per subthema wordt gehanteerd. Jaarlijks worden de eisen van het Keurmerk SchoonGarant geactualiseerd op basis van veranderende wet- en regelgeving en marktontwikkelingen.
Martin Bogers verklaart: “Wij staan voor het bevorderen van een professionele samenwerking tussen schoonmaakbedrijven uit het mkb.” SchoonGarant is met een stand vertegenwoordigd op de Schoonmaak Vakdagen op 15 en 16 november in Expo Houten.