Hoe kan schoonmaak bijdragen aan duurzaamheidsdoelen?

Hoe kan schoonmaak bijdragen aan duurzaamheidsdoelen?

De term duurzaam is een ongelooflijk breed begrip met veel verschillende associaties. Veelal wordt gedacht aan planten en bomen, aan de natuur, aan biologisch en aan meer groene woorden. Deze associaties zijn volledig terecht; de natuur met al haar efficiënte ecosystemen biedt een uitstekende inspiratiebron voor de huidige industriesystemen. Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de directe impact op het milieu en dat wordt nogal eens vergeten.Volg Service Management op LinkedIn:

Door Lisa Sligting (NVZ)

Niet alleen het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, maar ook het efficiënt gebruik van grondstoffen is in een duurzame wereld belangrijk. Niet alleen een gezonde natuur, maar ook een goede gezondheid is essentieel om duurzaam te kunnen leven. Schoonmaakmiddelen dragen op al die fronten bij aan duurzaamheid en zijn daarmee per definitie al duurzaam.

Mondiale kompas van duurzame wereld

Dat duurzaamheid over heel veel verschillende aspecten gaat, erkennen ook de Verenigde Naties. Zij stelden daarom de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel de Sustainable Development Goals, SDGs) samen. Deze doelen zijn vastgesteld voor de periode 2015-2030 en vormen het mondiale kompas voor alle uitdagingen die we tegenkomen op weg naar een duurzamere wereld, zoals klimaatverandering, gendergelijkheid en een goede gezondheidszorg voor iedereen. Leveranciers enschoonmaakbedrijven leveren op veel van deze 17 doelen een bijdrage. Het gaat dan enerzijds om een bijdrage aan de meer voor de hand liggende doelen, zoals bijvoorbeeld SDG 13, de aanpak van klimaatverandering: in de afgelopen jaren hebben Europese producenten van schoonmaakmiddelen een reductie van 40 procent in CO2-uitstoot per ton geproduceerd product behaald.


Lees ook: Video: Ronald Bruins over schoonmaaktrends digitalisering, robotisering en duurzaamheid


Streven naar duurzame samenleving

Anderzijds levert de schoonmaaksector ook bijdragen op duurzaamheidsdoelen waar je misschien niet direct aan denkt, zoals SDGs 11 en 12, het streven naar een duurzame samenleving en het verantwoord omgaan met producten. Het goed schoonmaken van goederen en gebouwen is essentieel voor het behalen van deze doelen. Door het goed schoonmaken wordt de levensduur van deze producten immers aanzienlijk verlengd. Maar binnen de schoonmaaksector verdient SDG 3, een gezond leven en welzijn voor iedereen, misschien wel de meeste aandacht. Een schone leefomgeving en een goede hygiëne zijn cruciaal om dit doel te verwezenlijken. Gezondheid wordt niet door iedereen gekoppeld aan duurzaamheid, terwijl onze gezondheid wel wordt gezien als belangrijke kernwaarde van de maatschappij en dus ook een van de SDGs vormt. Voor een goede gezondheid is de schoonmaak onmisbaar. Dat komt ook in de huidige coronacrisis duidelijk naar voren.

Strenge wetgeving voor chemische stoffen

Schoonmaakmiddelen worden doorgaans niet met duurzaamheid geassocieerd. Dat komt waarschijnlijk door de samenstelling van deze producten. Veel mensen hebben het idee dat de chemische stoffen die in schoonmaakmiddelen voorkomen niet goed zijn voor het milieu en onze gezondheid. Maar voor dergelijke stoffen bestaat strenge wetgeving die toeziet op het waarborgen van veilig gebruik voor zowel mens als milieu. Daarnaast is het dan vooral belangrijk dat schoonmaakmiddelen goed presteren en daarmee bijdragen aan een schonere leefomgeving, ongeacht de samenstelling van het product. Want een schone leefomgeving levert een grote bijdrage aan een duurzamere wereld.


Lees ook: Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie: Duurzaamheid stond nog nooit zo hoog op agenda


Milieugevaarlijk is niet hetzelfde als niet duurzaam

Verder is er nog een ander belangrijk punt om rekening mee te houden als we kijken naar de samenstelling van een product. Sommige schoonmaakmiddelen worden door de aanwezige stoffen ingedeeld als milieugevaarlijk, maar daarmee zijn ze niet per definitie minder duurzaam dan andere schoonmaakmiddelen. Sterker nog, ze zijn soms zelfs duurzamer. Dat zit zo: stel, een product bevat 10 procent van stof X en draagt daarom het milieugevaarlijk pictogram. Een vergelijkbaar product bevat maar 5 procent van stof X en hoeft dit pictogram daardoor niet te dragen, maar je hebt hier wel twee keer zoveel van nodig om hetzelfde resultaat te behalen. Uiteindelijk belandt er daardoor evenveel van stof X in het milieu, maar heb je voor het product met maar 5 procent, twee keer zoveel verpakkingsmateriaal nodig gehad, wat ook weer betekent dat de milieu-impact van het transport significant toeneemt.

Werkzame stoffen met minste milieu-impact

Daarmee zeggen we niet dat de impact op ons milieu niet belangrijk is. Dit is uiteraard ook een zeer belangrijke factor. Daarom bestaan er naast strenge wetgeving voor de stoffen die in schoonmaakmiddelen gebruikt mogen worden ook veel vrijwillige initiatieven binnen de sector die zoeken naar werkzame stoffen met de minste milieu-impact. Vaak gaat het dan om hernieuwbare stoffen van natuurlijke oorsprong. Die milieu-impact moeten we zeker niet uit het oog verliezen, maar het is ook goed om ons te realiseren dat het schoonmaken en -houden van onze leefomgeving per definitie al duurzaam is.

Lisa Sligting, Sustainability Manager, NVZ (voorheen Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten)

Lees ook

Lees meer over