Schoonmakers op Schiphol hebben baat bij afwisselen taken

Schoonmakers op Schiphol hebben baat bij afwisselen taken

Schoonmaakwerk is fysiek zwaar werk. Daarom hebben schoonmaakbedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden en Schiphol in 2020/2021 samen een onderzoek laten uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid. Tijdens de pilot viel op dat veel schoonmakers hun lichaam ergonomisch niet goed gebruikten.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat er gekeken wordt hoe mensen tot hun pensioen gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Uit het onderzoek onder schoonmaakmedewerkers op Schiphol bleek dat schoonmakers vaak soortgelijke werkzaamheden moeten uitvoeren en dus steeds dezelfde bewegingen maken. Hierdoor kan overbelasting ontstaan. Taken afwisselen zou een oplossing kunnen zijn om dit te voorkomen.


Pilot

Om de proef op de som te nemen, is eind 2022 een pilot gehouden. Groepjes schoonmakers op Schiphol kregen drie maanden een aangepast werkrooster, waarbij zij ook andere werkzaamheden deden dan normaal. Tijdens de pilot werd gemeten of dit effect had op hun lichamelijke belasting, motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

Belasting minder na wenperiode

Uit de pilot bleek dat de medewerkers in eerste instantie vonden dat het doen van verschillende taken juist meer belasting gaf. Dat kwam doordat ze moesten wennen aan de nieuwe werkzaamheden. Na de wenperiode werd deze extra belasting weer minder. Hoewel er een klein positief effect op lichamelijke belasting is gemeten, was de totale ervaring voor iedereen anders. Een deel van de schoonmakers vond het leuk om nieuwe dingen te leren. Andere factoren bleken ook belangrijk, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, betrokkenheid van leidinggevenden en kwaliteit van het werk.

Training ergonomie

Veel schoonmakers gebruikten hun lichaam ergonomisch niet goed, zo bleek verder tijdens de pilot. Daarom is er voor de schoonmakers een extra training ergonomie georganiseerd. Een goede werkhouding is belangrijk om lichamelijke klachten te voorkomen. Dit vraagt om voortdurende aandacht van zowel de schoonmakers als de leidinggevenden.

Het vervolg

De betrokken schoonmaakbedrijven ISS, Hago, Asito en Raggers bespreken de komende maanden de uitkomsten van deze pilot en beslissen dan of en hoe ze met dit onderwerp verder gaan. Ook wordt nagedacht wat Schiphol als opdrachtgever kan doen om de werkomstandigheden van de schoonmakers op Schiphol zo goed en gezond mogelijk te maken.