Nieuw robotproject in de schoonmaaksector

Nieuw robotproject in de schoonmaaksector

Schoonmaakmedewerkers verdienen optimale werkomstandigheden. Naast robots van bekende leveranciers zien we ook initiatieven die zich bezighouden met innovatieve toepassingen. Robots die nog niet bestaan. Zoals in een uniek initiatief in samenwerking tussen Gom/Kleentec, een klant én RoboHouse, gelieerd aan de TU Delft. Tijd voor update van dit unieke project.

Tot voor kort heeft Gom voornamelijk gebruikgemaakt van bestaande robots van gerenommeerde leveranciers. Het nieuwe project draait echter om het gezamenlijk ontwerpen van een innovatieve oplossing die de werkomstandigheden van schoonmaakmedewerkers aanzienlijk moet verbeteren.

De mens centraal

Een holistische benadering staat centraal in deze innovatieve reis. Het doel is niet alleen om de werklast te verminderen, maar ook om de algehele werkgeluk van medewerkers te vergroten. Dit begon met een grondige analyse van dagelijkse werkprocessen, diepte-interviews met medewerkers en het identificeren van concrete uitdagingen. Vervolgens zijn er specifieke thema's vastgesteld, zoals de ontwikkeling van een spuitkraan met een nozzle en de verbetering van het reinigingsproces van transportbanden.

De mens, de uitvoerende collega, is hierbij centraal gesteld. Technische experts, sociale wetenschappers en kwaliteitsdeskundigen van Gom en Kleentec, een dochteronderneming, werken samen om de dat doel te bereiken.

Medewerkers actief betrokken

Door medewerkers actief te betrekken bij het innovatieproces, streeft Gom naar oplossingen die nauw aansluiten bij hun behoeften. Het uiteindelijke doel is om een werkomgeving te creëren die het vakmanschap van de schoonmaakmedewerkers ondersteunt en hun dagelijkse taken vereenvoudigt.

Vermindering van fysieke belasting in de praktijk

Een van de concrete innovaties die momenteel wordt ontwikkeld, is het verminderen van de fysieke belasting van medewerkers bij het gebruik van spuitkranen. Door de waterdruk te verplaatsen naar een sterker deel van het lichaam, zoals de schouder, beoogt Gom de belasting op de polsen van medewerkers te verminderen. Deze veranderingen hebben tot doel het dagelijkse werk aangenamer te maken voor de medewerkers.

Het project zal de komende maanden blijven evolueren, met nieuwe ontwikkelingen gepland voor oktober. Het uiteindelijke doel is om werknemers te hebben die tevredener zijn met verbeterde werkomstandigheden en verminderde fysieke belasting. Deze manier van innoveren komt voort uit echte samenwerking en begrip voor de mensen op de werkvloer. De exacte uitkomst is nog niet duidelijk en zal wellicht ook nog verdere doorontwikkeling vragen. Toch wordt verwacht dat deze samenwerking tussen experts, innovatieve technologie én toegewijde schoonmaakmedewerkers van grote waarde voor de schoonmaaksector kan zijn.

Lessons learned, ook voor robotisering in schoonmaak

Maar hoe kan het dat er op de Interclean bij wijze van spreken meer schoonmaakrobots aanwezig zijn dan in heel Nederland operationeel worden ingezet? Natuurlijk is en blijft schoonmaak mensenwerk, en de techniek kan zich ook nog verder doorontwikkelen. Maar de kennis die Gom heeft opgedaan met robotisering én in het traject met RoboHouse gaven nog twee belangrijke inzichten:

Als eerste: bekijken we innovaties (zoals robots) wel vanuit het juiste gezichtspunt? Zoals auto’s in de beginfase leken op koetsen zonder paarden, was de basis van robotisering ook een bestaande situatie: de schoonmaakmachine. Die werd vervolgens ‘verrobotiseerd’, zoals ook duidelijk te zien is aan de eerste types. De mens mocht zich daaraan aanpassen. In de samenwerking om innovaties met RoboHouse te ontwikkelen staat de mens centraal. Van daaruit wordt gekeken naar wat tools aan ondersteuning kunnen bieden.

Het tweede inzicht betref de implementatie van schoonmaakrobots: Enige tijd geleden was ‘innovatie’ in ons land nog regelmatig een reden voor het plaatsen van een robot. Of gebouw en robottype wel goed op elkaar waren afgestemd, daar werd niet altijd naar gekeken. Dan stond de robot na enige tijd verlaten in een hoek. Maar ook bij een geschikte robot gaat het nog vaak mis. De experts van Gom zien vaak dat een robot zonder voldoende ondersteuning en begeleiding op een locatie wordt geplaatst. de juiste robotkeuze én goede begeleiding maken het verschil.

Digizine met nuttige informatie over robots

Haar kennis en ervaring met al bestaande robots en de lessons learned deelt Gom graag. Voor bestaande robots staat voor geïnteresseerde professionals gratis het digizine over schoonmaakrobots klaar waarin Gom haar praktijkervaringen met diverse types deelt.  Dit betreft robots voor vloeren, maar bijvoorbeeld ook voor desinfectie of zonnepanelen reiniging. Het digizine is voor iedereen zonder registratie toegankelijk en wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe inzichten.

De inzichten met het bovenstaande nieuwe, innovatieve project in samenwerking met RoboHouse deelt GOM op het komende Facto Congres. Zie: Gom praat over robotisering in de schoonmaak op het Facto Congres.

Dit artikel is gesponsord door Gom