Onderzoek laat zien dat handen wassen voor handschoengebruik in de zorg onnodig is

Onderzoek laat zien dat handen wassen voor handschoengebruik in de zorg onnodig is

In de zorg is het gebruikelijk om de handen te wassen voordat je handschoenen aantrekt om de handhygiëne zo hoog mogelijk te hebben. Een nieuwe studie laat zien dat dit echter misschien helemaal niet nodig is. Het overslaan van het wassen van de handen zou weleens net zo veilig kunnen zijn.

Het onderzoek verscheen in het Journal of the American Medical Association. Hierbij voerden de onderzoekers een random test uit onder 3790 zorgmedewerkers in dertien ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Een deel van de deelnemers werkte volgens de gebruikelijke methode waarbij de handen worden gewassen voor het aantrekken van de handschoenen. Een deel trok de handschoenen aan zonder extra handhygiëne.

Even veilig

Uit de resultaten blijkt dat bij beide methoden de aanwezigheid van potentieel pathogene organismen op de handschoenen laag was. Er was geen significant verschil in het aantal bacteriekolonies op de handschoenen tussen de twee methoden. De onderzoekers concluderen dus dat het niet wassen van de handen voor het aantrekken van de handschoenen even veilig is als de huidige methode. Daarbij stellen ze wel dat dit geldt in situaties waarin de algemene standaard voor handhygiëne al hoog is.

Voordelen nieuwe methode

Volgens 68 procent van de deelnemers aan het onderzoek zitten er potentieel voordelen aan het direct aantrekken van de handschoenen zonder eerst de handen te wassen. Zij geven aan dat het tijd bespaart en efficiënter werkt en dat er minder huidirritatie kan optreden, waardoor het medewerkerswelzijn omhoog gaat. 60 procent van de deelnemers gaf daarbij aan dat ze geen risico zagen aan het direct aantrekken van de handschoenen als uit onderzoekt blijkt dat dit veilig is.

Raden de onderzoekers dan ook aan om de strategie direct toe te passen? Dat blijkt nog te kort door de bocht. Eerst moet er meer onderzoek gedaan worden, ook in verschillende situaties. Zo zou de methode niet toegepast moeten worden in eerste hulpsituaties of op andere afdelingen waar de algemene handhygiëne en het handschoenengebruik lager is.

Lees ook: