Duurzame schoonmaak? Dagschoonmaak!

Duurzame schoonmaak? Dagschoonmaak!

Greenwashing is verleden tijd. Schoonmaakbedrijf CSU wil meten en dus weten, om vervolgens op basis van data te sturen op duurzaamheid. Om opdrachtgevers mee te nemen in dit streven naar een betere wereld voor mens en milieu is het dashboard Green & Social Impact ontwikkeld. "We willen onze klanten gidsen."

“Duurzaamheid is niet langer een nice-to-have, maar een vereiste. Je moet aantoonbaar duurzaam zijn.” Aan het woord is Niels van Geenhuizen, manager Duurzaamheid binnen CSU. Het schoonmaakbedrijf telt ruim 15.000 werknemers en inclusief de takken thuiszorg (Tzorg) en particuliere schoonmaak (Zizo) zelfs 28.000. Het familiebedrijf is daarmee uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers van Nederland.

Groene en sociale scores

“Wij willen mensgericht en klimaatpositief ondernemen”, zegt Van Geenhuizen. “Dat geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, maar natuurlijk ook voor de dienstverlening bij de klant. Door te meten wat duurzaamheid is, wordt vanuit data de milieu-impact van onze schoonmaakactiviteiten zichtbaar. Van daaruit kun je aan de relevante knoppen draaien en zaken verbeteren.”

Schoonmaak is een opstap in je carrière.”

CSU doet dat met haar klanten aan de hand van de Green & Social Impact-score. “Samen bepalen we ieder kwartaal welke maatregelen we kunnen nemen om onze impact te verbeteren. Zo zijn we in een pand bijvoorbeeld centraal afval gaan inzamelen, waardoor we 80% bespaarden op afvalzakken. Zo maken we het grote thema duurzaamheid heel concreet: je kunt er morgen mee aan de slag.”

Bewuster gebruik van middelen

Vanaf 1 januari zijn nieuwe vervoersmiddelen binnen CSU volledig elektrisch. Maar volgens Van Geenhuizen is de impact van de schoonmaak zelf veel groter. Zo zijn alleen de materialen en het woonwerkverkeer al goed voor tachtig procent van de CO2-uitstoot. Binnen de materialen hebben handschoenen en vuilniszakken de meeste impact en niet de schoonmaakmiddelen. “Als je meet, kun je bijsturen. Wij sturen onze mensen niet alleen financieel maar ook op milieu-impact.”

Dergelijke Green & Social-scores gebruikt CSU ook om klanten bewuster te maken, bijvoorbeeld van het belang van scheiden en reduceren van afval. “De meest duurzame afvalzak is géén afvalzak.” Anderzijds streeft CSU naar chemievrij werken. “Het gebruik van gezondere middelen heeft ook een positieve impact op onze medewerkers.”

Een voorbeeld hiervan is de inzet van ‘BubbleFlush’ voor het reinigen van toiletten. “Dit apparaat laat met ultrasone geluidsgolven microscopisch kleine luchtbellen ontstaan. Die imploderen en trillen kalk los, waardoor schrobben met milieubelastende schoonmaakmiddelen niet meer nodig is. Het is binnen één minuut klaar. Dankzij ‘BubbleFlush’ stoten we jaarlijks fors minder CO2 uit.”

De mens voorop

Duurzaam ondernemen gaat verder dan het reduceren van CO2-uitstoot. “Sterker nog, de sociale component en goed werkgeverschap wegen steeds zwaarder”, constateert Van Geenhuizen. “Een goed duurzaamheidsbeleid betekent ook: de medewerker voorop.”

CSU is al tien keer op rij gekroond tot Top Employer. Dat dankt het onder meer aan het programma ‘Fris in je Werk’. Dat is gericht op de fysieke, mentale en financiële fitheid van medewerkers. Het (kosteloze) aanbod bestaat uit tientallen activiteiten, opleidingen en vormen van ondersteuning. Het varieert van hulp bij lichamelijke of geestelijke klachten tot een budgetcoach, taaltraining en talentontwikkeling. Met Nibud is een rekentool ontwikkeld, waarmee schoonmaakmedewerkers online kunnen uitrekenen of het loont om meer te gaan werken. “We willen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten. We zien schoonmaak als een opstap in je carrière; vanuit dit werk moet het mogelijk zijn door te groeien in je rol of naar andere functies.”

Dagschoonmaak

Verbeteringen voor mens en milieu komen samen in het pleidooi van CSU voor dagschoonmaak. “In de ‘oude’ situatie wordt van schoonmaakmedewerkers gevraagd om tussen 6 en 8 uur ’s ochtends schoon te maken, om dan na sluiting van het kantoor of de winkel weer terug te komen. Dit houdt in dat ze twee keer per dag de reis moeten afleggen.”

Wij maken het grote thema duurzaamheid concreet: je kunt er morgen mee aan de slag.”

Dagschoonmaak vermindert de impact op de leefomgeving. “De CO2-voetafdruk van schoonmaak neemt alleen al qua reisbewegingen met vijftig procent af. Het pand hoeft bovendien minder lang te worden verlicht en verwarmd, waardoor ook het energieverbruik lager wordt.”

De kwaliteit van het sociale leven van schoonmaakmedewerkers wordt er eveneens beter van. “Ze kunnen bij het gezin zijn tijdens eetmomenten en er komt meer ruimte om te sporten. Ze kunnen bij daglicht veiliger reizen en hun werk wordt waardevoller”, weet Van Geenhuizen.

Volwaardig werk

Zichtbare schoonmaak heeft ook een positieve impact op de gebruikers van het gebouw. "Het geeft een schoon gevoel. Een aardig neveneffect is dat gebruikers zelf ook meer gaan doen als de schoonmaakmedewerker niet meer anoniem is. Dagschoonmaak leidt tot meer contact met de gebruikers van het gebouw en dat levert meer wederzijdse waardering en werkplezier op.”

Volgens Van Geenhuizen kan bij dagschoonmaak het takenpakket van schoonmaakmedewerkers worden verbreed met facilitaire zaken als post, receptie en catering. “Bovendien krijgen ze meer mogelijkheden om hun arbeidsuren uit te breiden. Van 2 x 2 uur in de oude situatie naar misschien 6 of 8 uur aaneen. Dat maakt het werk meer volwaardig, de kans op een beter salaris groeit en het verbetert hun positie op de arbeidsmarkt. Kortom: winst voor mens en milieu.”

Dit artikel is gesponsord door CSU.