Pensioenfonds Schoonmaak en RAS blijven controleren op cao en pensioen

Pensioenfonds Schoonmaak en RAS blijven controleren op cao en pensioen

Door de cao-lonen te betalen en pensioenpremie af te dragen, krijgen werknemers van schoonmaakbedrijven waar zij recht op hebben. Zo benadrukken Pensioenfonds Schoonmaak en de RAS. Zij beide controleren er scherp op dat bedrijven in de schoonmaak- en glazenwassersbranche zich houden aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. Om (oneerlijke) concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op deze punten voor te zijn en de branche gezond te houden.

Pensioenfonds Schoonmaak roept iedere werkgever op te investeren in hun werknemers door cao en pensioenregeling zorgvuldig toe te passen. Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers de cao-afspraken niet nakomen. Pensioenfonds Schoonmaak en de RAS controleren dit door cao- en looncontroles uit te voeren en werkingssfeeronderzoeken te doen. Ze hebben bij enkele werkgevers opgemerkt dat zij eerder lijken te kiezen voor het betalen van een boete, in plaats van juist en tijdig loon- en premiegegevens aan te leveren. Deze werkgevers kunnen rekenen op zwaardere maatregelen zodat ook zij de gevraagde gegevens zullen aanleveren. Het gaat immers om de waardering van de schoonmakers en glazenwassers. 

Cao-controles

Ieder jaar voeren de partijen zo’n 800 cao-controles bij werkgevers uit. Dit betekent voor iedere werkgever elke 3 á 4 jaar een controle. Bij die controle vragen ze steeksproefgewijs loonstroken van enkele werknemers op. De steekproef is groter naar mate een werkgever meer werknemers in dienst heeft. 

Meer fouten in 2023

In 2022 zag Pensioen Schoonmaak dat er minder fouten waren gemaakt. In 2023 zijn er minder loonstroken gecontroleerd, maar naar verhouding weer net zo veel fouten gemaakt als in 2021. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel loonstroken er gecontroleerd zijn en waar de fouten worden gemaakt.

Als tijdens een controle blijkt dat cao-afspraken niet zijn nagekomen, dan doet het fonds een hercontrole. De werkgever betaalt de kosten van die hercontrole en wordt het volgende jaar ook weer gecontroleerd. Vaker fouten maken, betekent vaker controles voor een werkgever.  

Werkingssfeeronderzoeken

Pensioen Schoonmaak en de RAS onderzoeken ook of schoonmaakbedrijven zich nog niet bij het pensioenfonds en de RAS hebben aangemeld. Dat noemen ze werkingssfeeronderzoeken. Jaarlijks doen gebeuren honderd van dit soort onderzoeken. Zo zorgen ze ervoor dat ook deze bedrijven zich, net als alle andere schoonmaakbedrijven, aansluiten bij Pensioenfonds Schoonmaak, pensioenpremies voor hun werknemers betalen en die werknemers kunnen rekenen op een schoonmaakpensioen.

In 2023 zijn door de werkingssfeeronderzoeken bij 60 nieuwe werkgevers 414 werknemers gevonden die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds Schoonmaak. Dit leverde 245.122,08 euro op aan pensioenpremie. Per maand leveren alle aangesloten werkgevers ongeveer voor 116.000 werknemers premies aan. De controles blijken effectief en nodig te zijn als middel tegen de concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Looncontroles

Bij de looncontroles vergelijkt het fonds de loon- en premieaanlevering van de werkgever met zijn loonaangifte bij de belastingdienst. Dit doen ze na afloop van het kalenderjaar. Op grond van deze vergelijking voeren ze jaarlijks bij zo’n 350 werkgevers een looncontrole uit. Uit de laatste controles in 2021, 2022 en 2023 blijkt dat alle werkgevers in de branche samen jaarlijks ongeveer 100.000 euro te weinig premie hebben betaald. Dat is weinig ten opzichte van de totale jaarlijkse premie van alle werkgevers in de sector van ongeveer 265 miljoen euro. Wel zijn er enkele werkgevers die op verzoek niet de gegevens voor hun werknemers aanleveren. En dan gaat het per werkgever om grote premiebedragen. Ze betalen zelfs liever de boetes. Hier gaat het pensioenfonds zwaardere maatregelen op nemen, zodat ook deze werkgevers de gevraagde gegevens zullen aanleveren. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en zijn ook deze controles een effectief middel om te zorgen dat werkgevers voor individuele werknemers de premies juist berekenen en tijdig betalen. l

Incassomaatregelen

Als werkgevers de premies niet op tijd betalen, volgt een herinnering. Blijft betaling helemaal uit, dan kan Pensioen Schoonmaak een incassobureau inzetten. In het uiterste geval vragen ze niet alleen een faillissement aan, maar stellen ze de werkgever ook persoonlijk aansprakelijk voor alle achterstallig betalingen. Voorkomen heeft echter altijd de voorkeur. Kun je een keer niet of niet op tijd betalen? Dan is misschien een betalingsregeling mogelijk. Het is dan vooral zaak snel contact op te nemen.

Lees meer: