Schoonmaak in vluchtelingenopvang: flexibel en mensgericht

Schoonmaak in vluchtelingenopvang: flexibel en mensgericht

Gemeenten hebben sinds de invoering van de Spreidingswet een wettelijke taak in het opvangen van asielzoekers. Dit vraagstuk brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo moeten gemeenten op zoek naar geschikte vluchtelingenopvanglocaties en daarbij ook de facilitaire diensten van die locaties verzorgen, waaronder de schoonmaak.

Gom Schoonhouden is inmiddels expert in het schoonmaken van noodopvanglocaties. Met een landelijke dekking, een bewezen effectieve aanpak en een ervaren implementatieteam kan ze snel worden ingezet bij elke gemeente. Zo ging het bedrijf in 2022 aan de slag bij de Gemeente Breda om de algemene ruimtes, het sanitair en de slaapkamers in de noodopvang schoon te houden. Het aantal mensen dat hier tijdelijk verbleef, wisselde snel; dat vergt continu goede communicatie en snel schakelen. Gom besteedde daar niet alleen tijd en aandacht aan de kwaliteit van schoonmaak, maar ook aan de bewoners.

Sociale impact bij het COA

Gom heeft de handen ook ineengeslagen met het COA– een bedrijf met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid vanwege de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Naast het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, draagt ze bij het COA ook bij aan het sociale belang: het opleiden van bewoners in het werk van Gom, het daarmee verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers. Gom trekt hierin samen op met Buitengewoon, haar sociale onderneming die zich inzet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Senior klantmanager Eelke Koehoornis verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het schoonmaakcontract. Hij licht toe: “Op vestigingen van het COA sturen wij asielzoekers en statushouders aan en begeleiden wij hen in het schoonmaken en schoonhouden van de eigen woonruimte. In acht weken kan een bewoner een certificaat behalen van de Basis Opleiding Schoonmaak, dat bekijken we samen met COA. Er is vervolgens een doorstroming mogelijk naar de arbeidsmarkt.”

Flexibele insteek noodzakelijk

Inmiddels zet Gom haar dienstverlening ook in bij de opvanglocaties van de gemeenten Hilversum en Capelle aan de IJssel. Doorsnee-schoonmaaklocaties zijn het zeker niet, zegt operationeel manager Dennis Ottenhoff. "Bewoners van een vluchtelingenopvang dragen natuurlijk een andere geschiedenis met zich mee dan reguliere gebruikers van een kantoorpand. Dat vraagt van ons om een andere benadering. Mensgericht is belangrijk als basis. Daarnaast is flexibiliteit een belangrijk thema. Zo werken we bij de noodopvanglocatie van Gemeente Capelle aan de IJssel in drie shifts, zeven dagen per week. Douches, toiletten en kookgelegenheid worden gedeeld. Bewoners zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen plek, Gom maakt de kantoorruimten, algemene ruimten, trappen en entrees schoon."

Het bedrijf heeft ervaring met de flexibiliteit die vereist is bij noodopvangcentra: locaties zijn vaak maar tijdelijk beschikbaar en gemeenten weten niet voor hoe lang opvang moet worden geregeld. Harry Fleuren, locatieverantwoordelijke van de noodopvang in Capelle aan de IJssel, kent de uitdagingen die komen kijken bij de opvang ook. "De oorspronkelijke situatie was uitdagend. Het was niet gelijk helder hoe lang de locatie gebruikt zou gaan worden. Dat vraagt flexibiliteit bij de dienstverleners, zoals onze schoonmaakpartner."

Aanvullende eisen

Niet alleen flexibiliteit, ervaring én kwalitatieve schoonmaak zijn van belang bij het schoonhouden van een noodopvang. Ook de sociale insteek die nodig is voor de bewoners stelt aanvullende eisen. Een mensgerichte benadering is bijvoorbeeld net zo belangrijk. Daarnaast hebben de bewoners van een opvang vaak een andere moedertaal. Dit vraagt ook in de communicatie om meertaligheid. Tot slot biedt de dagbesteding van de bewoners soms uitdagingen én kansen. Ook door hen te betrekken bij de schoonmaak. Gom heeft inmiddels goede ervaringen met deze aanvullende eisen en helpt gemeentes hierbij waar nodig.

Dit artikel is gesponsord door Gom Schoonhouden