Tenderoverzicht week 27 (donderdag 4 juli)

Tenderoverzicht week 27 (donderdag 4 juli)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaak Crisisnoodopvanglocatie

Opdrachtgever: Gemeente Goirle
Werkzaamheden: Gemeente Goirle beschikt over een (tijdelijke) crisisnoodopvanglocatie, waar onderdak wordt geboden aan ongeveer 70 personen die in afwachting zijn van de uitkomst van hun procedure. Met deze aanbesteding wilt de gemeente Goirle een overeenkomst aangaan met een geschikte en professionele schoonmaakpartner die in staat is om op structurele basis hoogwaardige schoonmaakdiensten te leveren voor de crisisnoodopvanglocatie van de gemeente.
Gunningscriteria: Kwaliteitsborging = 50 // Implementatieplan = 30 // Prijs = 20
Contractduur: 7 maanden en kan 5 keer met 6 maanden worden verlengd.
Sluitingsdatum: 31/07/2024
Publicatiedatum: 26/06/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340968

Gegund: Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen
Aantal inschrijvingen: 8
Opdrachtnemer: Effektief Groep B.V.
Werkzaamheden: Betreft Kantoorruimtes en Laboratoriumruimtes, glasbewassing en aanvullen sanitaire supplies. Het verzorgen van dagelijkse en periodieke schoonmaakdienstverlening op basis van resultaatgerichte inspanning; Glasbewassing binnenzijde/buitenzijde gevelglas en separatieglas op basis van inspanning/resultaatverplichting voor het 2 objecten; Waar van toepassing, het leveren van vuilniszakken voor de (verzamel-afvalbakken t.b.v. het gescheiden afvoeren van afval; Waar van toepassing, het legen van prullenbakken; Het afvoeren van afvalmaterialen naar de containers; Het op verzoek van NAK verzorgen van gebouw incidentele regie werkzaamheden; Het aanvullen van verbruiksmaterialen (zoals toiletpapier, papieren handdoekjes en zeep ten behoeve van dispensers) en afvalbakken voorzien van vuilniszakken; Vloeronderhoud. Tot de opdracht behoort optioneel de volgende onderdelen: Legen van oud papierafval dozen in de kantoren; Reinigen en waar nodig vervangen van deurmatten en droogloopmatten; Leveren van sanitaire voorzieningen (papieren handdoekjes, handzeep; Periodiek en incidentele reinigingswerkzaamheden aan buitenzijde van het gebouw; Reinigen beeldschermen, muizen, toetsenborden en printers.
Waarde: 145 000,00 euro
Gunningscriteria: Implementatie & plan van aanpak = 15 // Partnerschap = 13 // Kwaliteit en continuïteit = 12 // Communicatie en inzicht = 10 // Goed werkgeverschap = 10 // Inzicht in tevredenheid = 10 // Prijs = 30
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340857

Gegund: Schoonmaak en Sanitaire artikelen

Opdrachtgever: ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Gom Schoonhouden
Werkzaamheden: De omvang van de opdracht is af te leiden uit het aantal vierkante meters (ca. 34.000 m2) schoon te maken oppervlakte.
Waarde: 174 419 864,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341116

Gegund: Aanbesteding schoonmaakdienstverlening en aanverwante diensten

Opdrachtgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Essential Schoonmaakdiensten B.V.
Werkzaamheden: Middels deze aanbesteding beoogd Aanbestedende dienst één (1) Inschrijver per perceel te selecteren en contracteren voor de levering/dienstverlening van schoonmaakdiensten.
Waarde: 3 500 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 80 // Prijs = 20
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341054

Open: EU aanbesteding schoonmaak Opvang en Onderwijs Emmen

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Werkzaamheden: Binnen de opdracht valt: Regulier schoonmaakonderhoud; Periodiek schoonmaakonderhoud; Glasbewassing; Vloeronderhoud. Buiten de opdracht valt: Sanitaire voorzieningen; Gevelreiniging; Reinigen zonnepanelen.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 02/09/2024
Publicatiedatum: 28/06/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341293

Gegund: Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening

Opdrachtgever: GGD regio Utrecht
Aantal inschrijvingen: 2
Opdrachtnemer: Breedweer Facilitaire Diensten B.V.
Werkzaamheden: De GGD regio Utrecht wenst één opdrachtnemer te contractering voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening incl. glasbewassing.
Waarde: 540 540,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteitsborging = 30 // Implementatieplan = 25 // Maatschappelijk verantwoord ondernemen = 15 // Prijs = 30
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341589

Gegund: Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van schoonmaak ten behoeve van BPRC

Opdrachtgever: B.P.R.C.
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: 1nergiek B.V.
Werkzaamheden: Het uitvoeren van schoonmaakdiensten voor BPRC.
Waarde: 773 478,24 euro
Gunningscriteria: Implementatie = 10 // Dienstverlening en communicatie = 30 // Duurzaamheid = 30 // Prijs = 30
Contractduur: 8 jaar.
Status: Gegund
URL voor meer informatie:https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341564

Open: EA Schoonmaakonderhoud Gemeente Aa en Hunze

Opdrachtgever: Gemeente Aa en Hunze
Werkzaamheden: Het doel van deze aanbestedingsprocedure is om schone en representatieve panden te realiseren door kwalitatief goede schoonmaak uit te laten voeren.
Gunningscriteria: Dienstverlening = 45 // Maatschappelijk verantwoord ondernemen = 25 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 24/09/2024
Publicatiedatum: 02/07/2024
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341830